23 feb. 2013

Ansvarsfull politik? Inte från SD i alla fall!Dulny o Bylund.


 Som ett rekommenderat brev sänt med express så kunde naturligtvis inte Sverigedemokraternas Linus Bylund och Christoffer Dulny inte låta bli att ondgöra sig över Vänsterpartiets Ann-Margrethe Livhs artikel på SvD:s Brännpunkt.


Detta agerande från Sverigedemokraterna är ju inget förvånande då artikeln i brännpunkt handlar om jakten på papperslösa invandrare. För enfrågepartiet Sverigedemokraterna så är ju just invandring och invandrare deras hjärtefråga. Utan detta hade SD överhuvudtaget inte existerat som parti.


I herrar Bylunds och Dulnys replik i SvD så lovprisar man naturligtvis polisens agerande och hävdar att tidigare politik som förts av andra partier i just invandringsfrågor varit högst ansvarslös.


”Vårt budskap är enkelt: Lagen ska följas, människor som uppehåller sig i landet illegalt ska avvisas och resurser till detta ska vara tillgängliga. Det är vår ambition att personer som vistas i Sverige ska göra det legalt, arbeta legalt till en svensk lön, samt inte begå brottsliga handlingar. Om detta inte uppfylls så skall man utvisas ur landet.”


I en mening så säger herrar Bylund och Dulny högst underförstått att illegala invandrare är det samma som brottslingar. De använder precis samma tongångar som SD:s inofficiella hatsajt Avpixlat använder.  ”Är du invandrare eller flykting så är du med all säkerhet också en brottsling.”


Man måste då ställa sig frågan om verkligen Sverigedemokraternas någonsin kommer att kunna föra en egen ansvarsfull invandringspolitik då man har sådana förutfattade vanföreställningar om invandrare och flyktingar.


Vad Sverigedemokraterna missar helt i debatten eller rättare sagt inte vill höra talas om är att majoriteten av de som kommer hit som flyktingar flyr från krig och förföljelse av olika slag, och det är ju just i det mångkulturella och demokratiska Sverige de borde kunna känna sig trygga. Men det har tyvärr blivit svårt då vi just har ett rasistiskt parti i Sverige vid namn Sverigedemokraterna. Ett parti som genom sitt agerande och retorik är allt annat än just ett demokratiskt parti. SD är inte invandrarnas och flyktingars vänner, och lär aldrig bli det. Deras största önskan är ju ett invandringsfritt Sverige. Vilket, om SD fick som de ville, totalt skulle utarma Sverige som en av de ledande mångkulturella demokratiska nationerna i världen. 

Sen är det ju ganska intressant att just Linus Bylund säger att personer som vistas i Sverige inte skall begå brott. Undrar om herr Bylund efter att ha brukat våld mot två polismän utanför en porrvideobutik i Stockholm 1997 var rädd att han skulle utvisas ur Sverige? Uppenbart att herr Bylund inte lever som han lär!


Curt Latinosson för Slutpixlat