24 feb. 2013

Jimmie Åkesson en tillgång!?

Åkesson en tillgång!? Absolut icke!

I en undersökning gjord av Novus beställd av TV 4 news så ses bland annat den Sverigedemokratiska överledaren Jimmie Åkesson som en tillgång för sitt parti av fler än sex av tio personer.


Helt klart att Åkesson är en tillgång för sina närmast sörjande men inte för det svenska folket i övrigt. Närmast som en belastning för det svenska samhället i övrigt då han och hans enfrågeparti enbart är ute efter att särskilja folk i dem och vi. Och det med helt klara främlingsfientliga och rasistiska förtecken.


Det var visst en snubbe som i början av trettiotalet i Tyskland tyckte att han inte enbart var en tillgång för sitt parti utan även för sitt folk. Detta slutade dock med ett världskrig och över 60 miljoner döda. Något att tänka på för dem som ligger på gränsen att falla ned i Åkessons rasistträsk.


Curt Latinosson för Slutpixlat