17 feb. 2013

SAMTID & FRAMTID AB!?Det bolag som den Sverigedemokratiske föredettingen och ”politikern” Erik Almqvist nu kommer att anlitas av som konsult, Samtid & Framtid AB borde för sin politiska korrekthets skull icke enbart byta namn utan även ha en snitsig och mer tilltalande logotyp som mer överensstämmer med bolagets profil. Även moderbolaget till Samtid & Framtid AB, Jimmie Åkessons Blåsippan AB, borde också för den politiska korrekthetens skull byta namn. Får vi här från Slutpixlat föreslå Spikklubban AB. Spikklubban är likt blåsippan också en växt, men med den skillnaden att Spikklubban är giftig och innehåller ett flertal hallucinogena substanser. Så Spikklubban AB torde vara perfekt namnval för Åkessons bolag då herr Åkesson och hans Sverigedemokratiska parti är som en ända lång orgie i psykedeliska vanföreställningar.


Nåväl… Åter till Samtid & Framtid AB. Slutpixlat bjuder härmed på en ny logotyp för detta bolag som är mer i ”tiden” med vad detta bolag sysslar med. Och ett bolag av denna ”kaliber” behöver också naturligtvis en klatschig och korrekt slogan för att föra fram bolagets budskap på bästa sätt.


Så varsågod! Här får ni gratis ett litet prov på hur en logotyp med medföljande slogan borde se ut.


Bildmontage: Avram Moscovith