28 feb. 2013

Sverigedemokraterna självdör inifrån! Hurra!


Marie Edenhager.


Om det är något parti i Sverige där de interna stridigheterna är så omfattande och folk sparkas till höger och vänster så måste väl det ändå vara så att SD helt klart toppar denna lista.

Senast i raden av Sverigedemokrater att få sparken är deras distriktsordförande Marie Edenhager som i november avsattes som gruppledare i landstinget i Dalarna. Nu sparkas även hennes dotter, Johanna Edenhager, från posten som politisk sekreterare då hon röstats bort av sina partikollegor.

Maria Edenhager har tidigare fått mycket kritik för sin toppstyrning efter att hon uteslöt ett antal lokalpolitiker i sitt distrikt. Edenhager anklagas nu för att ha gynnat sig själv och dessutom att hon är inkompetent.

Detta scenario som nu utspelar sig i SD:s Dala distrikt är inget undantag inom det Sverigedemokratiska partiet. Det har snarare blivit en regel med interna stridigheter. Kampen om vem som ska ha makten i de lokala avdelningarna hos SD verkar eskalera likt ett skenande godståg fyllt med rasistiska stollar.

Och den stora frågan för SD är nu hur de inför valet 2014 ska kunna enas om sin politik när det på lokalplanet är fullständigt inbördeskrig där det interna missnöjet gror och de verbala snytingarna duggar tätt som i Avpixlats kommentars fält.

Inte undra på att det ute i kommunerna finns så många av SD obesatta kommunfullmäktigeposter. Avhoppen bland SD:s lokalpolitiker är ju som bekant mycket stort.

Men som antirasist kan man ju enbart glädjas åt att riksrasistpartiet Sverigedemokraterna nu verkar ta död på sig själva. Med den politik och ideologi som SD grundar sitt leverne på och med de stolpskott som leder partiet och med dess rasistpöbel i släptåg så är det naturligtvis så att detta parti är i full färd med att till intet göra sig själva.

Vem minns inte Ny Demokratis uppgång och fall.  Låt oss för det svenska mångkulturella samhällets skull hoppas att Sverigedemokraterna går samma öde till mötes.

Så kämpa på SD, med era skandaler och ert interna käbbel tills ni lägger er ned och självdör i den rasistpöl ni en gång kom ifrån.

Curt Latinosson för Slutpixlat