5 mars 2013

Vem blir chefredaktör för den nya ”socialkonservativa” SD tidningen?När nu Sverigedemokraterna planerar att lansera en ny tidning så kommer det naturligtvis att bli mycket intressant vem som kommer att utses som chefredaktör för denna tidning.

Ansvarig utgivare lär ju bli det Sverigedemokratiska partiet. Men vem som kommer att bära det redaktionella huvudansvaret som chefredaktör blir intressant.

Eller kommer SD att lägga både ansvaret som utgivare och ansvaret för det redaktionella arbetet utomlands för att på så sätt kunna slippa undan eventuella rättsliga åtgärder som deras nuvarande inofficiella hat och rasistsajt Avpixlat gjort?

Frågan är om de då kan uppbringa något presstöd. Och kan man verkligen ge presstöd till en tidning som förmodligen kommer att sprida ett klart främlingsfientligt och rasistiskt budskap?

Det lär nog till att denna nya mediala satsning från SD håller sig inom lagens ramar vad gäller främlingsfientliga och rasistiska uttalanden. Något som de naturligtvis kommer att få oerhört svårt att göra då hela SD:s ideologi bygger på just främlingsfientlighet och rasism.

Enligt SD:s pressansvarige Martin Kinnunen så ska ledarsidan vara socialkonservativ. Han hävdar även att ända sedan valet har partiet identifierat att det saknas en mer oberoende nyhetsförmedlare som har socialkonservativa värden, och som granskar politiken och övriga medier.

”Anledningen till varför partiet väljer att stötta det här är att vi menar att det behövs medier som representerar vår väljarbas också. Det gör det inte i dag. Det finns liberala och socialdemokratiska medier. Men inga som appellerar till väljare med socialkonservativ grund”, säger Martin Kinnunen.

Vad Kinnunen egentligen menar är att man anser att dagens media enbart består av så kallade PK-media som ständigt far med osanningar om just SD och dess politik. Talet om en oberoende nyhetsförmedlare i SD:s ögon torde ju vara Jimmie Åkessons favorit media Avpixlat.

Och för övrigt, varför säger inte Kinnunen direkt ut att det är en nationalkonservativ tidning det rör sig om. Detta torde väl mer appellera till deras väljarbas. För socialkonservatismen är relaterad till nationalkonservatismen: Nationalkonservativa partier är sociala traditionalister i den mening att de stödjer den traditionella kärnfamiljen och social stabilitet. Många nationalkonservativa är därför socialkonservativa och förespråkare av en begränsad invandring och att stifta lagar inom politikområden för lag och ordning.
  
Om nu SD har tänkt sig en mer oberoende tidning i stil med Avpixlats rasist dravel där alla former av pressetik inte existerar ja då lär anmälningarna om förtal och hot från bland annat övriga medias journalister dugga tätt mot denna tidning.

En annan fråga är också vilka enligt SD ”välkända” journalister som kan tänkas söka sig till en tidning som kommer att förmedla ett sådan vidrig ideologi som just SD står för. En sak är dock säker, den eller de journalister som bestämmer sig för att arbeta för Sverigedemokraternas nya tidning lär få oerhört svårt att finna någon trovärdighet för sitt arbete bland övriga journalister från andra medier.

Låt oss från Slutpixlat presentera ett namn för SD:s nya tidning och ett löp som utan tvekan kommer att vara representativt för Sverigedemokraternas så kallade mediala satsning och helt ligga i deras ideologiska riktlinjer.


Curt Latinosson för Slutpixlat