15 nov. 2014

SD föreslår politisk åsiktsregistrering.

Insändare.

Tidigare har jag tagit upp varför alliansen inte ska samverka med SD och beskrivit vilka konsekvenser jag anser det kan bli ifall man gör det. Jag har även tagit upp att SD har samma världsbild som den norske terroristen Breivik. Flera inlägg har dessutom handlat om hur SD menar att man kan upphöra att vara svensk mot sin vilja. Kom ihåg att mina inlägg bygger på SD:s principprogram, motioner i riksdagen och ledande SD politikers uttalanden. Med detta inlägg vill jag nu visa hur mina inlägg har styrkts av deras senaste motion. (Motion 2014/15:2606 Intensifierat arbete mot Svenskfientlighet.)

Av motionen framgår det att om de vill tillsätta en utredning med uppdraget att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten. Det innebär att myndigheterna tvingas att kartlägga enskilda individer och deras politiska engagemang som t.ex. mitt. För vi ska komma ihåg att det är enskilda individer som ingår i politiska partier bl.a. Det finns även de som inte ingår i några sådana som agerar som också kommer att kartläggas. För om vi ser så har flera ledamöter inom detta parti beskyllt sina politiska motståndare just för att vara svenskfientliga. Åkesson har ju själv sagt att förre statsministern Fredrik Reinfeldt är svenskfientlig. Några har tom satt upp en lista på personer som de anser vara svenskfientliga som t.ex. Fredrik Reinfeldt, Bert Karlsson, Maria Ferm (mp), Åsa Romson (Mp), Mona Sahlin, Alexander Bengtsson (EXPO), Annie Lööf (C), Thomas Mattsson (chefredaktör Expressen) m.fl.  I motionen framgår det också att bidrag inte ska lämnas till svenskfientliga antirasistiska organisationer som EXPO tydligen utgör. Vi kan också se i en annan motion angående kartläggning av misstänkta gärningsmäns släkthistoria som de lämnade under förra mandatperioden för att visa om det kunde finnas svenskfientlighet i deras blod.

De tar upp exempel som ska betraktas som svenskfientliga i sin motion problemet är att detta är redan kriminellt så där sparkar de redan in öppna dörrar. De säger också att landets skolor ska motverka svenskfientlighet och vara en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete. Ja skolorna har i sin värdegrund att verka för demokrati och innebär det att vara svenskfientlig enligt SD så bekräftar detta att de inte är demokrater.

Denna motion och andra visar på hur de tänker registrera sina motståndare och strypa åsiktsfriheten genom att påstå att de som granskar dem är svenskfientliga. De försöker också påskina att dagens skola inte värnar om de värden som de anser vara svenskt och det håller inte jag med om. För Svenskt för mig är att stå för de demokratiska grundprinciperna där var och en kan själva avgöra hur de som svenskar vill vara. Det innebär också att man inte kan kartlägga såsom SD vill utan att låta bli att registrera människor vilken åsikt de har. Motionen visar också att de ser sina meningsmotståndare som kriminella och ett hot mot den svenska kulturella och nationella identiteten. Detta är ytterst skrämmande då de valt att registrera människor i tre olika kategorier vara av en är emot landet.
Som väl är att denna motion inte kommer att gå igenom och därför måste vi höja ett varningens finger för de som tycker att det går att samarbeta med detta bruna parti.

Tor Nilsson 


Fotnot.

Åsiktsregistrering i form av anteckning om medborgare i allmänt register får enligt 2 kap 3 § regeringsformen sedan 1975 ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.