23 feb. 2013

Vad gör SD för flyktingars hälsa?Malmö högskola har tillsammans med bland annat länsstyrelsen i Skåne startat ett projekt om nyanlända flyktingars hälsa i forskningssyfte. 11 miljoner kronor är anslaget till projektet.


Tidigare forskning har visat att hälsan hos asylsökanden och nyanlända flyktingar ofta försämras än förbättras under deras första tid i Sverige.


Och i detta sammanhang kan man då ställa den enkla frågan: ”Vad gör Sverigedemokraterna för flyktingars hälsa?”


Om man skall gå efter hur SD normalt uttrycker sig om flyktingar så är det väl snarare så att de genom sin aggressiva attityd och politik enbart gör allt för att försöka försämra flyktingars hälsa. Det kan ju inte vara roligt som nyanländ flykting eller asylsökande att höra att man är inte välkommen till Sverige.

Raffina Wall för Slutpixlat