23 sep 2014

Slutpixlat rör upp känslorna hos SD:s Avraham Alsberg.

Att Slutpixlat är hatat av de som befinner sig i de högerextremistiska kretsarna är vid det här laget ingen nyhet.

En av dessa som inte uppskattar Slutpixlats kamp mot nazism, fascism och rasism är inte förvånande Sverigedemokraten Avraham Alsberg boendes på Södermalm i Stockholm.


I en Facebookkommentar på Slutpixlat så vill han inte bara bekämpa antidemokratin och vänstern, men framför allt Slutpixlat.


Vi på Slutpixlat ser naturligtvis detta uttalande från Alsberg som ett tecken på att vår kampanj mot de riktiga antidemokratiska krafterna i Sverige, Sverigedemokraterna, och dess anhängare har haft effekt då vi uppenbarligen rört upp känslorna så mycket att Alsberg nu vill bekämpa den för honom hemska antirasistiska sajten Slutpixlat.


Frågan är bara hur Avraham Alsberg tänkt sig bekämpa Slutpixlat?


Vi förväntar oss naturligtvis ett svar från Alsberg på denna fråga. Något han inte borde missa att ge oss då han de facto på sin Facebooksida givit oss sitt gillande?


Så Avraham, hur hade du tänkt dig att bekämpa Slutpixlat? Vi liksom bara undrar eftersom du uppenbarligen sätter detta som ett primärt mål framför bekämpandet av ”antidemokratin” och vänstern.


Har vi verkligen rört upp känslorna hos er Sverigedemokrater bara för att vi förmedlar sanningen om Sveriges största rasist och fascistparti så att ni nu känner er tvungna att, framförallt bekämpa Slutpixlat?


Curt Latinosson för Slutpixlat

22 sep 2014

12,86 procent fascister i riksdagen. Vart är vi på väg?

Raffina Wall. En personlig reflektion om att vi nu har över 12 procent fascister i riksdagen.

Att drygt 12 procent fascister/rasister fick plats i Sveriges riksdag måste väl ändå anses som ett totalt politiskt misslyckande i ett land som Sverige.


Misslyckande då från andra partiers företrädare som inte lyckades med att klargöra sin egen politik på ett enkelt sätt som folk förstod.


Något som Sverigedemokraterna enkelt klarade av då de med endast en politisk centralfråga, invandringen, och användandet av enklast möjligaste retorik kring denna fråga lyckades med att attrahera väljare för sin politik.


Att i tid och otid pumpa ut budskapet att ”massinvandring” är av ondo och att invandrare/flyktingar, främst muslimer, är kriminella brottslingar som enbart är ute efter att göra Sverige till en islamistisk stat tycks vara det som de lyckades att locka väljare på.


Kan man då säga att de drygt 12 procent av de som röstade på SD är totalt politiskt okunniga idioter som gick på den av rasism och lögner fyllda SD retoriken?


Svaret på den frågan är både ja och nej.


Vad som attraherat folk att rösta på SD är en blandning av missnöje med övriga politiska partiers politik och det faktum att SD väljarna generellt sett består av en samling av rättshaverister, rasister och individer som djupt misstror rådande politiska system och dess politiker och media överlag så mycket att de inte ens bryr sig att ifrågasätta vissa av sina egna politikers grova rasistiska klavertramp eller brottsliga uppträdande när detta uppmärksammas.


För SD-väljarna tycks detta beteende från deras egna politiker vara fullt legitimt. Så legitimt i vissa fall att de avfärdar all kritik mot deras egna politiker som rena lögner. Inte ens när en SD-politiker blir påkommen med näven djupt nedkörd i den rasistiska syltburken så vill de inse, eller har de förmågan att uppfatta att detta är fel.


Blind tro på sina egna politikers ofelbarhet tycks vara ett signum för dem som röstat på SD.


Vad än värre i sammanhanget är att SD:s valframgång baseras på det faktum att många av de som tidigare röstat på något av Allianspartierna nu lagt sina röster på just SD.


Man sade innan valet att många ur LO-kollektivet skulle lägga sina röster på SD. Något som inte blev fallet. Andelen ur LO-kollektivet som lade sin röst på SD visade sig vara betydligt mindre än vad man innan hade befarat.


Det största nytillskottet till SD tycks istället ha kommit från Moderaterna. Har Moderaterna då så kapitalt misslyckats med att föra fram sin egen politik på grund av att de varit tvungna att ta hänsyn till övriga Allianspartiers politik att deras egna frågor försvunnit från agendan?


Ja den frågan får vi överlämna till statsvetare och andra politiska experter att svara på. Men kontentan av valutgången är ändå att Moderaterna tappat många väljare till högerextremistiska SD.


Och när vi nu med ”kattens” hjälp släppt in fler råttor i riksdagen så återstår det naturligtvis att se vad detta innebär framledes.


För i kraft av sina drygt 12 procent så kräver nu SD mer inflytande i politiken. Något som man naturligtvis bör undvika att ge dem då SD enbart är ett klassiskt populistiskt enfrågeparti vars politik bygger på klara fascistiska och rasistiska värderingar.


SD för en politik där man använder sig av enkla propagandistiska lögner och förvränger fakta för att kunna exkludera andra människor av annan etnicitet, sexuell läggning, eller religiös övertygelse från inflytande.

  
Att under den kommande mandatperioden förhindra SD från att sätta de politiska spelreglerna i riksdagen är ett måste. För fortfarande anser lite drygt 87 procent av befolkningen att fascism och rasism inte hör hemma i den svenska politiken. Nu är det upp till de andra partierna i riksdagen att verkligen visa att det man sade under valrörelsen, att inte på något sätt samarbeta med SD, var något man verkligen menade och inte bara tomt prat.


Och även när de ivrigaste förespråkarna för SD:s politik nu hävdar att man ikraft av sina drygt 12 procent inte längre kan ignorera dem, så är nog detta vad man i dagsläget bör göra. För visar det sig att inte SD får igenom sina politiska önskemål så lär de som i ren protest mot de andra partiernas brist på politisk tydlighet och därför röstat på just SD också förlora förtroendet för detta parti.


Och inte tror vi att alla av de som i ren protest lade sina röster på SD är några idioter. Snarare så att de i avsaknad av just en tydligare politik från sitt eget parti gick den enkla vägen till mötes. Kanske för att väcka sitt eget parti ur blockpolitikens bojor.


För efter årets val där folk på grund av just blockpolitikens bojor där enskilda partiers hjärtefrågor drunknar i den politiska samsynen som blockpolitiken framtvingar snart inte kan skilja på vad som är höger eller vänster i politiken så är det inte konstigt att folk röstar på ett parti som SD som står utanför just blockpolitiken.


Och de som nu uppenbart förlorat på denna blockpolitik är Allianspartierna.


Om vi vid nästa val ska bli av med SD så är det nog inte frågan om det bästa vore att skrota blockpolitiken och låta vart och ett av partierna istället att driva sina egna politiska frågor med en större tydlighet för att förhindra partier som SD från att öka och få mer inflytande.


För just avsaknaden av en tydlig höger- vänsterskala inom politiken där folk tydligt kan skilja de politiska partierna åt är något som måste åtgärdas.


För annars vet snart inte folk vilken väg vi är inne på, och föraktet och missnöjet för politiken och dess företrädare lär enbart öka. Och det gynnar enbart populistiska enfrågepartier som just SD.


 Raffina Wall för Slutpixlat

15 sep 2014

Slutpixlat om valresultatet och fascistiska SD:s valframgångar.

Trots att det fascistiska och rasistiska partiet Sverigedemokraterna fick närmare 13 procent i valet så kommer vi från Slutpixlat inte att lägga oss ned och gråta.

Granskandet av SD och dess politiker kommer att fortsätta som vanligt. Vi kommer att än mer intensifiera vår kamp mot fascism, nazism, främlingsfientlighet och rasism.

Slutpixlat kommer ALDRIG att sluta rota i den bruna fascistiska dyngpölen där SD och dess pöbel huserar för att exponera deras politiker och dess vidriga agenda.
Och vi är övertygade om att SD kommer att rada upp skandaler de fyra kommande åren också. Man kan ju säga att detta är lite av en tradition och signum för detta parti.


Att SD fick så många röster som de fick, kommer ju naturligtvis att analyseras djupt och länge av övriga media. Men från Slutpixlats sida så är vår åsikt att SD:s framgångar enbart beror på att de är ett traditionellt missnöjesparti som genom sin enspåriga enfrågepolitik enbart appellerar till vissa människors sämsta sidor.

 
Sen är ju valresultatet också tyvärr ett kvitto på att andra partier har misslyckats med att möta SD och dess rasistiska politik. Något som de naturligtvis måste analysera och komma tillrätta med.


Vi får bara hoppas att de övriga partierna i Sveriges riksdag som sagt står för vad de sagt, att de på inget sätt vill samarbeta med SD. För skulle så ske så normaliserar man ju SD:s rasistiska åsikter och politik. Något som tyvärr skett i andra Europeiska länder där fascister har nått valframgångar.


Att hålla SD från reellt politiskt inflytande är viktigt. För skulle vi ge dem ens lillfingret så slukar de snart hela kroppen. Risken med detta är ett kallare och hårdare samhälle där demokratin gradvis kommer att urholkas.


Och apropå demokratiproblem så har nu SD genom sina valframgångar skapat sig sitt eget megaproblem. Hur ska de kunna besätta alla dessa nya platser ute i kommunerna när de redan nu på grund av sina egna politikers skandalösa uppträdande drabbats av avhopp och uteslutningar?

Tror vi att dessa avhopp och uteslutningar kommer att sluta nu bara för att SD blivit större? Nej knappast med tanke på SD:s historia som idiotmagnet för diverse rättshaverister, brottslingar och rasister. Det kommer bara att öka. För toleransen hos SD-ledningen vad gäller individer med ett tvivelaktigt förflutet ser ju enbart ut att öka i takt med deras framgångar. Hur ska de annars kunna fylla alla de nya platser de har fått ute i kommunerna, men framför allt i riksdagen.


Åkessons så berömda nolltolerans är inte längre någon nolltolerans. Det är numer istället en tolerans för inte enbart rasism, utan även kriminalitet.


Redan nu så ser det ju ut som om före detta kassaskåpssprängare och våldsdömda brottslingar tar plats för SD i riksdagen. Och ute i kommunerna ser det inte bättre ut.


”Vi vill ha hårdare tag mot kriminaliteten och längre straff för brottslingar”, har ju Åkesson tidigare sagt.


Hur vore det om han började med att rensa ut inom sina egna led innan han kräver detta. Hyckleriet har uppenbarligen inga gränser hos SD.


SD har som sagt redan många tomma stolar ute i kommunerna. Och än fler lär det nu bli.


Naturligtvis ett allvarligt demokratiproblem. Vissa människor som röstat på SD vågar när det kommer till kritan inte öppet stå för sina rasistiska åsikter, man gör det hellre på diverse hat- och rasistsajter under anonyma konton. Naturligtvis ett hyckleri utan dess like och samtidigt ett oerhört fegt beteende.


Men inte oväntat då SD enbart tycks bestå av just en massa hycklande individer med klara rasistiska och fascistoida drag.


Slutpixlat tror inte att de som röstat på SD är aningslösa idioter även om tanken ligger väldigt nära. Snarare så att dessa som lagt sina röster på SD med hull och hår svalt den i mångt och mycket lögnaktiga propaganda som detta parti spytt ut utan att ens ifrågasätta äktheten. Naturligtvis ett allvarligt demokratiskt problem när folk så okritiskt köper ett partis propaganda och sedan blint tror på denna.


SD:s politiker och dess anhängare har ju upprepade gånger uppmanat det svenska folket att vakna. I Tyskland så uppmanade också nazisterna på sin tid folk att vakna.


Den gången vädjade de till det tyska folkets nationalism och vände sitt hat mot judarna för att hitta en yttre fiende för att försöka ena sin nation.

”Deutschland Erwache!”, gapade nazisterna högljutt ut och tog sedan makten via demokratiska val för att sedan avskaffa densamma och sedan mörda över sex miljoner judar i tron att detta skulle lösa alla problem.


Tyvärr så känns denna retorik allt för väl igen hos dagens SD. De vädjar också till nationalismen och utmålar muslimerna som den yttre fienden i tron om att detta skall vara en förenande faktor och lösa alla problem.


Än är det inte försent att stoppa denna vidriga ideologi som SD står för. Det krävs dock ett än större politiskt engagemang från svenska folket för att motbevisa hur fel SD:s politik är och återvinna de som mot sitt bättre vetande har röstat på just SD i tron om att detta är som vilket annat normalt politiskt parti som helst.


SD är inte normala, de är och förblir ett fascistiskt och rasistiskt parti som inte hör hemma i ett demokratiskt land som Sverige. Det kommer de med all säkerhet att helt på egen hand avslöja i takt med deras egna politikers kommande skandaler. För var så säkra, Slutpixlat med fler antirasistiska medier och organisationer kommer inte att ligga på latsidan för att bekämpa denna rasism och avslöja detta bruna partis politikers ständiga klavertramp.


Curt Latinosson för Slutpixlat

Totalfiasko för nazistiska SvP i valet. Så himla bra!

Trots en intensiv valkampanj från Nazisten Stefan Jacobsson och nazistiska Svenskarnas parti så var det ingen som hörsammade deras vidriga valpropaganda. Inget annat var väl egentligen att vänta.

Man ställde upp i 34 kommuner, jämfört med åtta i förra valet. Trots storsatsningen lyckades nazisterna alltså inte ta några nya mandat, utan har förlorade det mandat som partiet fick i valet 2010. EXPO


Trots detta megafiasko så påstår SvP i sitt gaphalspöbelorgan, ”Realisten”, att de nått enorma framgångar.


”23.35 Med nästan alla distrikt räknade till Riksdagen har övriga partier strax över 56 000 röster. Hur många av dem som går till SvP är omöjligt att säga men att vi har gått fram något enormt jämfört med förra valet är otvetydigt.”


Inte ens när sanningen stirrar dessa kretiner i ansiktet så fattar de att det gått käpprätt åt skogen för dem.


Och inte helt oväntat så kommer också nu beskyllningar från SvP företrädare att de blivit utsatta för valsabotage och ohederliga valförrättare.


Offerkoftan på i vanlig ordning för detta samhällets paria när det inte blir som de tänkt sig. 


Sanningen till SvP:s usla valresultat är nog så att många SvP:are trots allt insåg att inte SvP skulle få något större inflytande och därför istället valde att lägga sin röst på deras broderparti SD istället.


Jacobsson sveks därmed av sin egen väljarkår. Hur han ska hantera detta blir en intressant fråga. Ska han nu anklaga sina egna för landsförräderi och inleda en hetsjakt på dessa för att i traditionsenlig SvP anda med våld återbörda dessa till sitt parti? De långa knivarnas natt 2.0 kanske.  


Dock så är det viktigaste att nazisterna inte kom in i någon av de kommuner de ställde upp i. Våldsbenägna SvP och dess naziinspirerade politik hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.


 Raffina Wall för Slutpixlat

13 sep 2014

Musiker får mordhots brev från SD-vänliga fascister.

Musikern Jon Lyster i bandet Vindstyrka 12 har fått motta några riktigt vidriga hotbrev från SD o SvP sympatisörer.Så här skriver Jon Lyster själv på Facebook om hoten:


”För de du vet att du älskar”
Är titeln på mitt första album och öppningsspåret på detsamma. Jag gjorde även en musikvideo till den låten.


Låten handlar om att aldrig ge upp. Kämpa för det du vill uppnå även om det tar tid. Låt dig aldrig förtryckas eller tystas. Låt ditt hjärta brinna och lev av och för kärlek. Se alla människor som just människor. Våga stå upp mot just förtryck, orättvisor, utanförskap och främlingsfientlighet.

Med videon ville jag få fram ett budskap av allt det ovan nämnda men också belysa nazism och rasism som är viktigt att vi pratar om. Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, vilken hudfärg du har, är homosexuell, rörelsehindrad eller vilken religion du tillhör. Vi är alla människor med ett lika högt värde.
Därför anser jag att man ska stå upp emot nazism och rasism då dess ideologi inte står för människors lika värde eller en demokrati. Det kommer jag fortsätta med.

För att svara dig/er på de brev som jag fick skickat med posten i veckan.
Det ända jag kan svara är att jag hoppas att det aldrig går så långt att partier med nazistiska och rasistiska sympatisörer kommer till makten. Jag kommer heller inte vara tyst om att jag anser nazism och rasism vara ett hot mot demokratin. Om jag lägger av med min musik och Vindstyrka12 så kommer jag mycket riktigt göra det frivilligt och inte på grund av hot.

För de är det jag vet att jag älskar!”


Jon Lyster/ Vindstyrka12


Ja gott folk. Detta är Sverige år 2014. När fascister och rasister som anammar SD och SvP:s sjuka ideologi skickar sådana här mordhots brev till folk där de säger att de kommer att slå ihjäl vederbörande så har det gått riktigt illa. Att hatet mot människor som har annan hudfärg tar sig sådana vidriga uttryck hör naturligtvis inte hemma i detta land.

Här har ni resultatet av bland annat Sverigedemokraternas hetsande mot invandrare, flyktingar och sådana som de inte anser passar in i det svenska samhället där de eggar sina fotsoldater till sådana här gärningar.

Vi kan enbart hoppas att dessa kretiner som skickat dessa vidriga brev blir avslöjade och får sitt straff.

Här har ni låten som upprört känslorna på SD/SvP sympatisörerna. En riktigt bra låt förövrigt.

 

Raffina Wall för Slutpixlat  

SD och SvP. Två partier och samma vidriga ideologi.

Som bekant så är det ju val imorgon, något vi knappt behöver påminna om egentligen. Men morgondagens val är faktiskt ett av de viktigare i Sveriges historia.

Och det är därför viktigt att ni som i normala fall prisar sofflockets helgd på valdagen lyfter på er lekamen och går till närmsta vallokal och lägger er röst.

För i dagens Sverige så har vi tyvärr två partier som delar på samma vidriga grundideologi, och inte skulle dra sig för att underminera den demokrati vi idag har i Sverige om de fick mer inflytande.


Naturligtvis talar vi om de två fascistinspirerade partierna Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti.


Det ena, Sverigedemokraterna, försöker dölja sitt fascistiska förflutna med att påstå att de inte längre varken är fascister, nazister eller rasister. Något som ständigt motbevisas av deras egna politikers ständiga hatiska och rasistiska verbala uttalanden i de sociala medierna.


Det andra, Svenskarnas parti, döljer inte på något sätt att de är renodlade nazister. De drar sig inte för misshandel, mordhot eller mordförsök på sina politiska motståndare för att föra fram sitt politiska budskap.


Därför är det så oerhört viktigt att just DU, går och röstar i morgon för att förhindra att dessa bägge partier får något inflytande i Svensk politik.


Vilket annat parti än just SD och SvP du lägger din röst på har vi inga åsikter om här på Slutpixlat. Det viktiga är att du tar tillvara på din medborgerliga rätt att rösta.


För skulle något av de bägge fascistpartierna i Sverige idag få makten så kan vi säga adjö till alla människors lika värde, pressfriheten, åsiktsfrihet, mötesfrihet och övriga demokratiska grundpelare.


Som bekant så utnyttjade ju nazisten Adolf Hitler demokratin för att ta makten enbart för att omgående skrota denna.


Historien har tyvärr haft en otrevlig förmåga att upprepa sig. Låt det inte ske i Sverige! Förvägra dessa bägge demokratifientliga fascistpartier tillträde till mer makt innan det är för sent.


Rösta för demokrati och mångfald i morgon, inte vidrig fascistisk enfald. Låt inte sofflocket avgöra Sveriges framtid.Slutpixlatredaktionen

12 sep 2014

Slutpixlat hjälper Sverigedemokrater som inte finner ord.


Märkligaste med vissa av dessa SD:are som nu blir avslöjade med att bakom anonyma konton ha gjort djupt rasistiska uttalanden på nätet är deras patetiska bortförklaringar för att försöka undslippa ansvar för vad de faktiskt har sagt.

Därför vill nu Slutpixlat, i all välmening naturligtvis, hjälpa dessa ”stackars” Sverigedemokrater som inte finner ord att förklara sitt otrevliga och udda beteende på nätet med ett antal lysande bortförklaringar som de kan använda sig av och som alldeles säkert alla kommer att tro på. Enbart alla SD:are då vill säga.


1.    Det var inte jag!


2.    Mitt konto måste ha blivit kapat.


3.    Lämnade min dator obevakad i fem minuter på partikansliet, det var nog då det hände.


4.    Det var min tolvåriga dotter som skrev detta på nätet.


5.    Jag var nog berusad, som vanligt.


6.    Min katt/hund har nog kommit åt tangentbordet.


7.    Öh… jag äger nog inte ens en dator.


8.    Har varit sjuk ett tag nu, så jag vet inte riktigt vad jag skrivit på nätet.


9.    Min dator blev hackad av vänsterextremistiska element som först hackade min hjärna.


10.    Kan inte ha varit jag. Har haft huvudet i gips de sista 10 åren.


11.    Måste ha varit min 93-åriga blinda svärmor som skrivit det på min dator.


12.    Jag var politiskt omogen då jag skrev detta för en månads sedan.


13.    Dator!? Är det en sådan där sak som liknar en skrivmaskin med en TV ovanpå? Nä… en sådan äger jag inte.


14.    Skulle jag ha skrivit det anonymt på nätet? Omöjligt, äger ju inte ens en fiskebåt.


15.    Har inget minne av något jag skrivit på nätet. Har inget minne över huvud taget.


16.    Måste vara mitt alter ego, fröken blågul, som gjort detta. Henne kan man inte lita på.


17.    Det måste ha varit en grupp utomjordingar från en annan dimension som kapade mitt konto.


18.    Någon annan, som förövrigt heter Kent, lade orden i min mun. Är därför helt oskyldig.

 
19.    Kan inte vara jag som skrivit så. Har ju IQ fiskmås vet du.


20.    Har ju ett tyskspråkigt tangentbord, så jag kan inte ha skrivit så på svenska.


21.    Inte en chans att jag har skrivit det på nätet. Blev ju schizofren samma dag jag gick med i SD.


22.    Håller på att lära min papegoja att tala, och då kan det ju även bli lite fel på nätet ibland.


23.    Har inte skrivit ett skit på nätet, bara på sajterna Avpixlat, Exponerat, Fria Tider och Realisten.


24.    Kan inte ha skrivit så på nätet för min Iphone 6 blev stulen 1997.


25.    Det var inte mitt fel för naturens krafter kom emellan. Blixten slog ned samtidigt som jag skrev anonymt på nätet.


Ralph Usterman för Slutpixlat