20 nov 2014

Björn Söder: "Journalister är vidriga ryggradslösa skrupelfria varelser!"

Sverigedemokraten Björn Söder, riksdagens andre vice talman, eller som andra kallar honom gaphals, gapar nu återigen ut sin avsky över den svenska journalistkåren.

Han tycker inte helt oväntat som den SD:are han är att det bara är så hemskt att journalister som granskat just SD:s skumraskaffärer är nominerade till Stora journalistpriset.


Och som vanligt så anser nu helyllefascisten Söder att dessa journalister är våldsbejakande kriminella vänsterextremister.Vem är längre förvånad att så fort Söder öppnar munnen så bevisar han ju nu återigen helt på egen hand sin och sitt partis mycket förvridna och förvirrade syn och uppfattning om omvärlden.


Tycks inte passa Söder att hans parti blir granskade av journalister. Med vad hade han egentligen väntat sig? Att journalistkåren skulle gulla med ett utpräglat rasistiskt och fascistiskt parti? Knappast!


Sverigedemokraterna förtjänar i allra högsta grad att bli granskade av journalister och andra då deras politik i slutänden utgör ett klart hot mot den demokrati vi idag har i Sverige.


Curt Latinosson för Slutpixlat

19 nov 2014

Invandrarnas fel att lucia försvinner!

Sharon Olsson, Malmö stads Lucia 2013
Med anledning av att luciafirande och luciatåg nu minskar eller helt uteblir i vissa kommuner i landet så sprids det nu på de sociala medierna i rasistiska kretsar att detta skulle vara invandrarnas fel.

Rasisterna kommer nu med det helt befängda påståenden som för exempel att lucia förbjuds i vissa kommuner eller i vissa skolor enbart för att man inte vill stöta sig med invandrare.


Något som naturligtvis är en ren lögn som vanligt från dessa rasister.


Anledningen till att luciafirandet miskar är helt enkelt att intresset att fira lucia helt enkelt minskat. Antalet kandidater som vill bli lucia har under senare år blivit allt mindre.


"När Sveriges Radios Kulturnytt för två år sedan undersökte hur många kommuner som har en officiell lucia var det 30 procent som var utan. Och det ser ut att blir färre.


På Lidingö får en 46-årig luciatradition ett snöpligt slut i år. Det blir ingen omröstning eftersom det bara finns en kandidat. I Aneby ser kommunen inte ut att få ihop de sju deltagare som krävs för en luciakör. I Hudiksvall har man fått in sju stycken och klarar sig med nöd och näppe, medan Njutånger inte ens försöker organisera något luciafirande i år.


Varför det är så är det ingen som vet. Mats Nilsson, docent i etnologi vid Göteborgs universitet, har ett par teorier. En möjlig förklaring är att firandet kräver för mycket arbete.


– Lucia drivs ofta av föreningar och all verksamheter som bygger på ideellt arbete har det svårt nu.


En annan kan vara att det känns omodernt.


– Att ha en skönhetstävling kanske inte ligger direkt i tiden.


Agneta Lilja, etnolog vid Södertörns högskola, är inne på samma linje.


– Det finns ju ett visst motstånd mot att det ska vara en skönhetstävling. Saker går helt enkelt ur modet om de inte fyller någon funktion."
Källa: Metro


Så det är inte som rasisterna påstår invandrarnas fel att luciafirandet minskar.


Problemet med rasisterna är att de med alla till buds stående medel försöker skylla i princip allt på invandrarna så fort de får chansen. Och de drar sig inte heller för att ta till rena lögner för att göra detta.

Raffina Wall för Slutpixlat

16 nov 2014

Naziorganisation gör bort sig. Använder antinazisymbol som logga.

Den ökända vålds o nazi- organisationen Svenska Motståndsrörelsens webbsajt, Nordfront, använder sig av en symbol som logga som egentligen tillhört en antinazistisk organisation från början och gör därmed sig själva till än mer åtlöje än de redan tidigare var.

För symbolen tillhörde nämligen tidigare en tidsskrift, Nordens Frihet, (1940-1945) som gavs ut av Samfundet Nordens Frihet. Samfundet bildades 1939 som en aktiv del av den svenska Finlandsrörelsen under kriget. När sedan Tyskland i april 1940 anföll och ockuperade både Danmark och Norge tog samfundet aktivt ställning även mot de nazistiska inkräktarna och var under hela kriget en stark antinazistisk röst.

I politiskt avseende var Samfundet Nordens Frihet nationellt och demokratiskt, emot nazism och kommunism.


 


En av Samfundets mer kända ledande personer var Harald Wigforss som under andra världskriget tillhörde ett flertal antinazistiska grupper. Han blev sedermera huvudredaktör för den vänsterliberala Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. GHT.

Även författaren och Nobelpristagaren i litteratur Eyvind Johnson var en av Samfundets Nordens Frihets tidsskrifts flitigaste skribenter. Johnson var även åren 1942–1945 redaktör för den norska motståndstidningen "Håndslag".


Och när nu tokstollarna bakom nazisajten Nordfront, förmodligen utan att ens ha kontrollerat den symbols bakgrund man använder sig av, använder den som ”sin” symbol, så bevisar de återigen vilken samling historielösa knäppgökar de är.


Det räcker att skumma igenom den vidriga sajt som Nordfront är för att förstå att inte allt står rätt till i huvudet hos dessa herrar som ligger bakom den.


I artikel efter artikel i Nordfront hyllas nazistiska krigsförbrytare samtidigt som man ilsket hetsar mot judar och andra folkgrupper och kategoriskt påstår att förintelsen aldrig ägt rum utan istället var en bluff iscensatt av de allierade efter kriget för att bestraffa tyskarna.


Slutpixlat kallar nazisternas sajt, Nordfront, egentligen för Tokfront. Ett i sammanhanget betydligt mer passande namn. Slutpixlat har även dristat sig till att ändra på deras logga så att den mer stämmer överens med den sajtens innehåll.


Innan ändring.


Efter ändring. Curt Latinosson för Slutpixlat
 

Fotnot. Den som vill fördjupa sig i Samfundet Nordens Frihet kan läsa idéhistorikern vid Umeå universitet, Tora Byströms doktorsavhandling som kommit ut i bokform under namnet, Nordens Frihet: Samfundet, tidningen, kretsen.  Adlibris.

15 nov 2014

SD föreslår politisk åsiktsregistrering.

Insändare.

Tidigare har jag tagit upp varför alliansen inte ska samverka med SD och beskrivit vilka konsekvenser jag anser det kan bli ifall man gör det. Jag har även tagit upp att SD har samma världsbild som den norske terroristen Breivik. Flera inlägg har dessutom handlat om hur SD menar att man kan upphöra att vara svensk mot sin vilja. Kom ihåg att mina inlägg bygger på SD:s principprogram, motioner i riksdagen och ledande SD politikers uttalanden. Med detta inlägg vill jag nu visa hur mina inlägg har styrkts av deras senaste motion. (Motion 2014/15:2606 Intensifierat arbete mot Svenskfientlighet.)

Av motionen framgår det att om de vill tillsätta en utredning med uppdraget att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten. Det innebär att myndigheterna tvingas att kartlägga enskilda individer och deras politiska engagemang som t.ex. mitt. För vi ska komma ihåg att det är enskilda individer som ingår i politiska partier bl.a. Det finns även de som inte ingår i några sådana som agerar som också kommer att kartläggas. För om vi ser så har flera ledamöter inom detta parti beskyllt sina politiska motståndare just för att vara svenskfientliga. Åkesson har ju själv sagt att förre statsministern Fredrik Reinfeldt är svenskfientlig. Några har tom satt upp en lista på personer som de anser vara svenskfientliga som t.ex. Fredrik Reinfeldt, Bert Karlsson, Maria Ferm (mp), Åsa Romson (Mp), Mona Sahlin, Alexander Bengtsson (EXPO), Annie Lööf (C), Thomas Mattsson (chefredaktör Expressen) m.fl.  I motionen framgår det också att bidrag inte ska lämnas till svenskfientliga antirasistiska organisationer som EXPO tydligen utgör. Vi kan också se i en annan motion angående kartläggning av misstänkta gärningsmäns släkthistoria som de lämnade under förra mandatperioden för att visa om det kunde finnas svenskfientlighet i deras blod.

De tar upp exempel som ska betraktas som svenskfientliga i sin motion problemet är att detta är redan kriminellt så där sparkar de redan in öppna dörrar. De säger också att landets skolor ska motverka svenskfientlighet och vara en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete. Ja skolorna har i sin värdegrund att verka för demokrati och innebär det att vara svenskfientlig enligt SD så bekräftar detta att de inte är demokrater.

Denna motion och andra visar på hur de tänker registrera sina motståndare och strypa åsiktsfriheten genom att påstå att de som granskar dem är svenskfientliga. De försöker också påskina att dagens skola inte värnar om de värden som de anser vara svenskt och det håller inte jag med om. För Svenskt för mig är att stå för de demokratiska grundprinciperna där var och en kan själva avgöra hur de som svenskar vill vara. Det innebär också att man inte kan kartlägga såsom SD vill utan att låta bli att registrera människor vilken åsikt de har. Motionen visar också att de ser sina meningsmotståndare som kriminella och ett hot mot den svenska kulturella och nationella identiteten. Detta är ytterst skrämmande då de valt att registrera människor i tre olika kategorier vara av en är emot landet.
Som väl är att denna motion inte kommer att gå igenom och därför måste vi höja ett varningens finger för de som tycker att det går att samarbeta med detta bruna parti.

Tor Nilsson 


Fotnot.

Åsiktsregistrering i form av anteckning om medborgare i allmänt register får enligt 2 kap 3 § regeringsformen sedan 1975 ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

SD-politiker: ”Det sitter 300 svenskfientliga politiker i Sveriges riksdag!”

Den av partiledningen för SD avpolletterade före detta riksdagsmannen och tillika rasisten och islamofoben av stora mått Thoralf Alfsson gör som han brukar göra när han tycker att alla är emot honom eller SD.

Han tar ut sin frustration och sina aggressioner via sin blogg. Och i en artikel på sin blogg under den ”briljanta” rubriken, "Kissa i Byxan", så är Thoralf bara så upprörd.


För denna gång ställer sig Alfsson flera frågor med anledning av Richard Jomshofs anförande i riksdagen där Jomshof utan att verka skämmas det minsta helt öppet i riksdagen visade upp sin islamofobi och sitt rasistiska hatbeteende. Inte oväntat så höll naturligtvis Thoralf Alfsson med Jomshof i vart enda ord.


Thoralf Alfsson frågar sig själv varför 7-klöverns politiker upplever omvärlden så annorlunda mot hur Jomshof upplever den och hur de kan vara så naiva som inte till fullo kan förstå att det Jomshof säger är rätt.


”Det är minst sagt bissart att lyssna till 7-klöverns ledamöter i denna debatt i riksdagen. Hur kan vi uppleva vår omvärld så annorlunda? Hur kan man vara så naiv? Vilka människor är det som politikerna inom 7-klövern företräder? Vem är det som företräder det svenska folket?”


Alfsson säger att han inte klarar av att lyssna på de 300 svenskfientliga politikerna från 7-klövern i Sveriges riksdag.


”Jag har bara lyssnat på delar av debatten. Jag klarar helt enkelt inte av att lyssna på 300 svensk fientliga politiker i Sveriges riksdag. Politiker som uppenbarligen inte har några som helst betänkligheter över att rasera det svenska samhället.”


Det är utan tvekan lite märkligt när det kommer till dessa Sverigedemokrater och dess sympatisörer.


För håller man inte med dessa fascistiska rasister i deras åsikter eller skulle ha en helt annan åsikt i en fråga så klassa man per automatik som Svenskfientlig.


Och när man nu dessutom som Thoralf Alfsson gör, utan omsvep tycker att alla övriga utav riksdagens ledamöter utom de Sverigedemokratiska är att betrakta som Svenskfientliga så framträder ett tydligt mönster ifrån dessa Sverigedemokrater.


För när Sverigedemokratiska politiker inte längre klarar av att ta en debatt eller att på ett vettigt sätt argumentera så tar man helt enkelt till ordet Svenskfientlig, naturligtvis utan att närmare definiera vad de menar. Ett bekvämt sätt att försöka undslippa sig att ta ansvar för vad man gjort eller sagt.


Nu är ju dock sanningen så, att de som är de riktigt stora fienderna till Sverige som nation och dessutom besitter en stor Svenskfientlighet, är ju just Sverigedemokraterna själva.


Varför undrar ni säkert då?


Jo för att SD inte på något sätt respekterar en av demokratins viktigaste grundpelare, mänskliga rättigheter, som fastslår att alla människor oavsett, etnicitet, religion eller sexuell läggning har samma värde och rättigheter.


Raffina Wall för Slutpixlat 

Slutpixlat och RN stänger ned norsk nazi-Facebooksida.


Den nazistiska våldsorganisationen Svenska motståndsrörelsens norska broderrörelse, Den nordiske motstandsbevegelsens Nordfronts sajts Facebooksida, har efter anmälan från Slutpixlat och RN stängts ned.


Slutpixlat och RN anmälde sidan för att den innehöll ett hatiskt budskap och var full med hatiska symboler.


Något som Facebook höll med om och därefter beslöt sig för att permanent stänga ned sidan. 

Slutpixlat och RN har ju tidigare fått Facebook att  släcka ned den svenska nazistiska sajten Nordfronts Facebooksida.


Slutpixlatredaktionen i samarbete med RN.
14 nov 2014

Sverigedemokrater är passionerade hatare.

”Passion, lidelse (av latinets patio= lida), kan betyda stark förkärlek till någonting, till exempel att man har passion för ett ändamål, en sak, en person, en förändring eller en åsikt.”

Och att Sverigedemokrater verkligen har passion för sina åsikter bevisar de ju gång på gång genom olika uttalanden, antingen i de sociala medierna eller som nu sist, då den Sverigedemokratiske riksdagsmannen, Richard Jomshof, i riksdagens debatt om integration talade väldigt starkt och ”passionerat” om religionen islam och utövarna av denna religion, muslimerna.


Vilket för oss in på den form av passion som Sverigedemokrater till största delen tillämpar. Nämligen hat.”Hat, en passion, vars grund är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål och som yttrar sig i ett permanent begär att skada detta.”


Och det är just föreställningen om hatets föremål, i Sverigedemokraternas fall, invandrare och flyktingar som borgar för att just Sverigedemokrater utövar hat.


Denna föreställning som Sverigedemokrater har om invandrare och flyktingar är ju egentligen en vanföreställning.

 
”Vanföreställning är en psykiatrisk term för ett kognitivt symtom som yttrar sig i felaktiga föreställningar om sig själv eller omvärlden (personer eller händelser), vilka av omgivningen inte anses kunna vara sanna; som regel uppfattas föreställningarna vara absurda.


Vanföreställningar kan vid svåra psykiska störningar uppträda ensamma eller i system. En särskild form av vanföreställning är inducerat vanföreställningssyndrom, folie à deux, vilket kan uppträda som masspsykos eller konspirationsteorier.”


Så sammantaget kan man säga att Sverigedemokratiska politiker lider av kraftiga vanföreställningar om sin omgivning vilket leder till att de visar ett passionerat hat som till slut lett till en egenskapad masspsykos där olika konspirationsteorier och lögner från dem blandas i idiotins köttkvarn och sedan framförs som någon slags politik.


Något vi andra brukar kalla fascism med starka rasistiska förtecken.


I och för sig ingen nyhet för oss som följt SD genom åren, tänkte bara upplysa er som inte riktigt än förstått vad Sverigedemokraterna är och står för.

Ralph Usterman för Slutpixlat