24 okt 2014

Avpixlat stjäl andras bildmaterial.

Den Sverigedemokratvänliga och av Sverigedemokraterna älskade hat- och rasistsajten Avpixlat använder sig idag i sin artikel, ”Omvänd kulturberikning i regeringens budget”, av en bild som de inte av upphovsrättsinnehavaren har fått tillstånd att använda.

Observera att bilden är av Slutpixlat pixlad. Så är även texten då vi inte vill sprida Avpixlats fördomar och rasism mot invandrare vidare.

Vid kontakt från Slutpixlat med den fotograf och den bilbyrå som äger rätten till bilden så sade de att de inte givit sitt tillstånd till Avpixlat att använda bilden och att de inte gillar att få sina bilder stulna, och speciellt inte av just en rasistisk sajt.

Bildbyrån tänker därför nu vidta rättsliga åtgärder för att få bilden borttagen av Avpixlat och begära skadestånd för att de utan fotografen och bildbyråns tillstånd publicerat bilden.

Raffina Wall för Slutpixlat

Björn Söder: ”Alternativ media är seriösare.”

Att Sverigedemokraterna starkt ogillar media överlag vet vi ju. Speciellt kvällstidningarna tycks de ha ett ont öga till.

Något som Sverigedemokraten och tyvärr riksdagens nuvarande andre vice talman Björn Söder gärna ger uttryck för så fort han får chansen. Söder tycker att hattidningar som Aftonbladet och Expressen har gjort sitt och att han gläds över de alternativa medierna som för exempel Samtiden för att de visar på seriositet i sitt arbete. Låt oss då titta lite på hur ”seriös” den av Sverigedemokraterna ägda nätavisan Samtiden egentligen är och se vad dess ansvarige utgivare och chefredaktör Jan Sjunnesson skrev i en ledarartikel då Samtiden lanserades i våras.


 ”Välkommen till Samtiden! Sveriges nya, oberoende och enda socialkonservativa dagstidning. Från och med idag kan vi erbjuda dig som läsare objektiva nyheter, sakliga och relevanta analyser och en socialkonservativ idédiskussion.


Vi har som målsättning att bidra till ett bredare, öppnare och mer intellektuellt debattklimat. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen med utgångspunkt i socialkonservativa värderingar såsom demokrati och frihet, eftertanke och tradition, socialt ansvarstagande och nationell självständighet.”


Vi kan omgående konstatera att det där med att Samtiden skulle vara en oberoende nätavisa är rent nys.

För Samtiden ägs av SD via aktiebolaget Samtid & Framtid AB som är ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB som i sin tur ägs av Sverigedemokraterna.

Vi minns väl vad som sades om den numer hastigt och lustigt nedlagda fackföreningen ”Löntagarna”, där också Jan Sjunnesson var en av frontfigurerna. Han hävdade ju också att Löntagarna var helt oberoende från SD. Något som också naturligtvis var rent nys.

Och talet från Sjunnesson om att Samtiden erbjuder sina läsare objektiva och sakliga nyheter med relevanta analyser är något som inte är sant. För det räcker med att studera Samtidens första sida så ser man omgående att den objektivitet och saklighet som de säger att Samtiden ska förmedla enbart handlar om nyheter som till största delen är grovt vinklade artiklar om muslimer och politiska motståndare.

Och Samtidens seriositet som nyhetsförmedlare fick sig omgående en rejäl knäck i dess början då det visade sig att de förvanskat telegram från nyhetsbyrån TT och satt TT som källa på artiklar som de inte erhållit av just TT. Vilket gjorde att TT sade upp det avtal om nyhetsleveranser de hade med Samtiden. Och det enbart efter två timmars samarbete.

Den ”seriösa” Samtiden har en framtidsvision också.

”Samtidens vision är att om fem år vara en av Sveriges främsta dagstidningar med helhetstäckande journalistik och uppdateringar dygnet runt. Med många tusen prenumeranter i ryggen och med tiotals journalister”, uppger Johan Lindberg på Samtiden.

Och det är nu det hela börjar bli lite av en tragikomisk lekstuga från Samtidens sida. För ovan alla rubriker kan man idag läsa detta:

”Samtidens redaktion är mycket liten och t o m den 28 oktober är vi ytterligare decimerade. Detta innebär att uppdateringarna kommer vara begränsade fram tills dess.”

Visionen sprack därmed tämligen omgående och Söders tal om att alternativa medier skulle vara framtiden krackelerade redan i samma stund han yttrade de orden.

För Samtiden är inget annat än en upphottad version av de andra så kallade alternativa medierna på den högerextrema ytterkanten såsom hat- och rasistsajterna Avpixlat och Exponerat. Och vi vet ju verkligen hur ”seriösa” de är i sin så kallade nyhetsförmedling.


Vi förmodar väl också att den ”oberoende” Samtiden kommer att gå samma väg som den ”oberoende” fackföreningen Löntagarna, som inte kunde köra vidare på grund av att ekonomin inte tillät det, och det i sin tur på grund av att intresset för denna ”oberoende” fackförening var minimalt.
  
Sen får vi väl ta Björn Söders tal om att alternativa medier skulle vara bra för demokratin meden stor nypa salt. För hur bra är det ur demokratisk synvinkel med en alternativ media som enbart står för och förmedlar främlingsfientlighet, rasism, homofobi, islamofobi och ett rent hat gentemot SD:s politiska motståndare och journalister, enbart för att dessa inte delar just SD:s åsikter eller för att de ifrågasätter deras politik. 

Ralph Usterman för Slutpixlat

23 okt 2014

SDU faller på sin odemokratiska agenda.

På sin blogg så säger nu Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordföranden Gustav Kasselstrand i en artikel att SDU återigen ansöker om medlemskap i organisationen Folk och Försvar.

"Förbundsstyrelsen fattade den 12 oktober beslut om att SDU ska ansöka om medlemskap i Folk och Försvar. Därför kommer jag idag att skicka in en ny medlemsansökan för SDU till den försvarspolitiska organisationen.


Det är tredje gången vi ansöker. Folk och Försvar har tidigare vägrat släppa in SDU – de har avslagit vår ansökan två gånger utan motivering samtidigt som alla andra ungdomsförbund som vill bli medlemmar har fått bli det."


Och som för att liksom sätta prägeln på att det hela handlar om just Sveriges försvar så avslutar Kasselstrand, efter att i artikeln också påstå att SDU är det enda försvarsvänliga alternativet, hela artikeln med en bild på sig själv iklädd uniform med överskriften, "För folk och försvar."

Som om detta på något vis skulle blidka de i Folk och Försvar som fattar beslut om vilka som får vara med.


Kasselstrand har uppenbarligen fortfarande inte fattat varför just inte SDU tidigare antagits som medlemmar i Folk och Försvar.


Det är nämligen så, för att få vara medlem så krävs det att man stödjer fred, frihet och demokrati.

Och därmed så föll också per automatik hela SDU:s ambitioner på att få vara med i Folk och Försvar.


 

För just det där med demokrati har SDU uppenbart svårt för. Som enda ungdomsförbund så har ju SDU i sitt så kallade idéprogram, "Nationen framför allt", sagt att man kan tänka sig att avskaffa demokratin. (Se Slutpixlats tidigare artikel)

”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp.”

Vad SDU menar helt enkelt, är att när staten tagit ifrån medborgarna sin demokratiska rätt till frihet så ska de sedan ”kompenseras” med en ”frihet” som helt dikteras av SDU och dess moderparti SD.


Att i det sammanhanget tro att man ska kunna bli medlem i en organisation som bland annat värnar om demokratin är naturligtvis ganska naivt.

Och inte har ju Kasselstrands tidigare uttalande gjort något för att man ska framstå som särskilt demokratiska.
 
För SDU:s ledare Gustav Kasselstrand sade den 1 juli 2013 att när SD har haft makten i några år har man åtgärdat vissa ”problem”. Då finns inte längre några "kulturmarxistiska" medie-, etablissemangs- och riksdagseliter. De andra partierna har "flugit all världens väg". 

Bara för Kasselstrand och hans SDU och inse att de inte heller i år lär få erhålla ett medlemskap i Folk och Försvar. För sen när har ett parti som vilar på en fascistisk grund och öppet förordar en rasistisk politik varit demokratiskt sinnade.

Raffina Wall för Slutpixlat


Kamil Rybas vän vill se döda journalister.

Efter gårdagens hovrättsförhandlingar mot den kriminelle SDL-ledaren och tillika den polske medborgaren Kamil Ryba, så fortsätter han på sin FB-sida att häckla de journalister som han tidigare utsatt för hot.

Men inte nog med det. En av Rybas FB-vänner vill gå steget längre.


Han önskar först död åt ”journalistsvinen” och önskar sedan att de blir upphängda i träd och får inälvorna utskurna.

 


Uppenbart att inte alla uppskattar den fria journalismen. Men att önska någon död enbart på grund av att man ogillar vad som eventuellt journalister skriver i media är naturligtvis ett riktigt lågvattenmärke.

Men ändå inte förvånande när det rör sig om folk som befinner sig i de högerextremistiska kretsarna tillsammans med individer som kriminelle Kamil Ryba. För här har uppenbarligen allt sunt förnuft och folkvett försvunnit och ersatts av rent hat gentemot i princip alla som inte delar dessa vidriga individers åsikter.


Kamil Rybas senaste brott förövrigt är att han kört berusad i Norge och att han försökt att skalla en norsk polis i samband med att hans promillehalt skulle kontrolleras.


För detta tilltag utvisades Kamil Ryba från Norge.

Och skulle man följa SD:s önskan om att alla kriminella invandrare skall utvisas så skulle den polske medborgaren Kamil Ryba för länge sedan vara utvisad ur Sverige. 


Men det var ju så sant, han är ju kompis med Kent Ekeroth och andra SD-politiker och hade väl fått ett frikort enbart för att han i mångt och mycket gör och säger det som SD-politiker vill se och höra.

Curt Latinosson för Slutpixlat

22 okt 2014

Thoralf Alfsson: ”Expo får politiskt förtäckta bidrag.”

Den avpolletterade riksdagsmannen och nu enbart lokalpolitiskt aktive Sverigedemokraten och Kalmarbon Thoralf Alfsson är på G igen.

För det verkar som om Alfsson nu lider av någon form av politisk baksmälla sen han av sin egen partiledningen inte ansågs värdig ytterligare en mandatperiod i riksdagen och på grund av detta är än mer bitter och konspiratorisk än innan. Alfsson gör nu inte enbart en höna av en fjäder. Han får den att värpa också.
För i en artikel på sin blogg under den bombastiskt utformade rubriken, ”Kommunalt bolag annonserar hos Expo”, så tror han att en annons insatt på Stiftelsen Expos sajt är ett politiskt korrekt förtäckt bidrag till Expo från ett kommunalt bolag.


Eh… WHAT! Politiskt förtäckt bidrag?


Vem som helst har väl rätt att sätta in en annons i Expo utan att Thoralf behöver göra det till en jätte grej?


Att Alfsson återigen använder sig av konspirationsteoretiska floskler är inte egentligen så konstigt då Stiftelsen Expos verksamhet sticker alla Sverigedemokrater i ögonen.


För Expos verksamhet går ju ut på att utmana intoleransen genom granskning och med förebyggande arbete i form av utbildning engagera antirasister.


Så när Thoralf Alfsson återigen gör ett utfall på Expo så bevisar han ju helt på egen hand att han just är en rasist som inte alls gillar att Expo bland annat upplyser om den intolerans och den rasism som bevisligen finns inom Sverigedemokraterna och i synnerhet hos individer som Thoralf Alfsson själv.


Och vilken annons i Expo var det som fick Alfsson att gå i taket tror ni. Jo en annons för "Astrid Lindgrens näs".  

Ja jösses! Inte mycket som alltså behövs för att trigga igång en konspirationsteoretiker och rasist som Sverigedemokraten Thoralf Alfsson. 

Ralph Usterman för Slutpixlat

Kamil Ryba, den bombhotande högerextremisten inför rätta. Igen.

Den vid det här laget ökände högerextremisten och ledaren för den antimuslimska organisationen Swedish Defence League, Kamil Ryba är i dag i rätten igen. Det eftersom han överklagat tingsrättens dom mot honom som då dömde Ryba till sex månaders fängelse för dubbla hot mot GT.

”I slutet av januari i år fick huset där GT:s redaktion sitter utrymmas efter ett paket med anonym avsändare lämnats utanför entrén.


Bombtekniker med robotar fick kallas in och Kungstorget spärrades av.
Det visade sig att paketet innehöll en stridskniv och en koran.


Åklagaren Ulrika Åberg ansåg att Kamil Ryba, som tidigt tog på sig dådet, gjort sig skyldig till brott mot medborgerlig frihet. Detta eftersom Ryba dessutom hade kastat ägg inne i GT:s reception två månader tidigare och framfört hot om att komma tillbaka med kniv nästa gång.” Expressen.


Och i dag när hovrättsförhandlingen inleds, där målsägande är GT:s chefredaktör Frida Boisen, redaktionschef Björn Lindsten och ansvarige utgivare Thomas Mattsson, så kan Ryba inte ens då låta bli att häckla de journalisterna på sin Twitter.


Ryba kallar det hela för en parodi. Det är nog snarare så att extremisten Ryba är en parodi enbart på sig själv, och det utan några som helst komiska inslag. För att springa omkring och hota folk på ett eller annat sätt som Ryba gör enbart för att de inte delar hans förvirrade rasistiska åsikter är inte det minsta roligt för dem som utsätts för det.Låt oss hoppas att hovrätten fastställer tingsrättens dom eller i bästa fall dömer Ryba till ett än strängare straff. Det har han mer än väl på egen hand gjort sig förtjänt av.

Alhem: Ryba borde ha fått ett strängare straff. 

För knäppgökar av Rybas kaliber hör antingen hemma i fängelse eller på mentalsjukhus. För vem vet egentligen hur illa det kan gå när det slår slint i huvudet på riktigt hos en individ som Ryba och han sätter sina hot i verklighet. 

Raffina Wall för Slutpixlat 

21 okt 2014

SD-riksdagsman anklagar SVT för att vara som Nordkoreansk stats TV.

Den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Josef Fransson tycker på Twitter att SVT:s program Vetenskapens värld börjar påminna om Nordkoreansk stats TV där antikapitalister och vänsteraktivister fritt får husera.


Vad som tycks få Josef Fransson att dra dessa förvirrade slutsatser är ett program från Vetenskapens värld som handlar om globala väderfenomen och vad dessa i framtiden kan innebära för jordens innevånare.


Eller är det möjligen det korta inslag i början av programmet som handlar om svårigheten med att bedöma tvåspråkiga barns utveckling som får honom att göra detta uttalande?


Det framkommer dock inte i SD-riksdagsman Franssons Twitter. Förmodligen drar han sina förvirrade slutsatser om Vetenskapens värld på klassiskt SD-maner, där allt som inte passar in i SD:ares inskränkta lilla värld alltid klassas som vänsterextremistiska företeelser eller aktiviteter.


Usch så hemskt det måste vara att alltid ha en sådan trångsynt inställning till i princip allt som alla Sverigedemokrater tycks ha.


Förövrigt så tycker Slutpixlat att Vetenskapens värld är ett mycket bra program som tar upp olika vetenskapliga frågor från hela världen och på ett kunnigt och intressant sätt förmedlar detta till allmänheten. 

Och tycker man inte om detta program så finns det ju alltid en knapp på TV:n att stänga av med. Bättre att Fransson gjort detta än att på Twitter uttrycka sitt förvirrade missnöje.

Vi andra går in och ger vårt gillande till Vetenskapens värld på deras Facebooksida.     
Raffina Wall för Slutpixlat