1 sep 2014

På torsdag kommer Slutpixlat att avslöja vilka som ligger bakom Exponerat.

Den Sverigedemokratvänliga hat och rasistsajten Exponerat har nu passerat den yttersta gränsen för vad som är att anses som anständigt och rimligt. Därför kommer Slutpixlat att nu på torsdag klockan 19:00 släppa de riktiga namnen på de som ligger bakom Exponerat.

Nu kanske någon tycker att Slutpixlat genom att avslöja identiteten bakom de som driver Exponerat ägnar sig åt samma slaga uthängningsverksamhet som Exponerat. Så är naturligtvis inte fallet. Slutpixlats redaktion har i samråd med jurister ansett att i detta specifika fall så är det journalistiskt försvarbart att avslöja identiteten på de individer som ligger bakom Exponerat då de genom sina uthängningar åsamkat stort psykiskt lidande för ett antal personer. Ingen människa ska behöva utsättas för Exponerats hets- och hatkampanjer oavsett vad denne person har gjort eller sagt.


Och så länge ingen avslöjar vilka individerna är bakom Exponerat så kommer dessa individer att fortsätta med sina uthängningskampanjer vars enda syfte är att hetsa sin nätpöbel till än värre hat. Dags nu då att EXPONERA dessa som bakom anonymitetens slöja fortfarande tror att de kan komma undan med hets mot folkgrupp, förtalsbrott, ärekränkning och uppvigling.

Slutpixlatredaktionen

30 aug 2014

Sverigedemokraterna ligger närmare Svenskarnas Parti (nazisterna) ideologiskt än de övriga riksdagspartierna.

INSÄNDARE.
I dagarna har vi hört hur en riksdagsman för det åttonde partiet i riksdagen berömt svenskarnas parti på Twitter. Han stödjer deras syn på nationen. Det är skrämmande att då höra att denne riksdagsman ska ha verkat inom försvarets kamp mot nazismen. Med andra ord borde ju han vara mycket upplyst över hur nazismen fungerar och han skulle då ha tagit avstånd från dem. Men icke. Han förtydligar sitt ställningstagande genom att i media uppge att SvP för en bra politik för svenskarna och Sverige. Låt oss då se vad SvP(nazisterna) har för syn på oss och samhället.
-
Enligt SvP(Nazisterna) ska:
1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.
-
2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället. Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. Detta i synnerhet i så viktiga sammanhang som de som har en betydande påverkan på vårt folks utveckling och samhällsbyggnad. Därför skall endast svenska medborgare tillåtas inneha positioner motsvarande dem i de tre statsmakterna riksdag, regering och massmedia. Inga icke-svenskar skall tillåtas att inifrån Sverige sitta på så betydande poster att de kan propagera utifrån en främmande etnisk lojalitet. Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.
-
3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.
-
Detta stödjer denne riksdagsman för SD genom sitt uttalande och det är i helt i linje med det som SD anser hur man ska tolka ett demokratiskt samhälle. För när de talar om demokrati i sitt principprogram framkommer följande:
-
Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk” SD:s principprogram

-
Men det räcker dock inte för om man går till SD:s ungdoms förbund och ser deras idéprogram ”Nationen framförallt” så visar det att denne riksdagsledamots syn inte är en enskild partimedlems syn på Sverige och de svenske. Att Sverigedemokraterna verkar för nationalstatens bevarande från fornstora dagar är ingen nyhet. Men att de vill beröva individen på deras frihet i statens namn för närmast tankarna till hur Nazityskland ”värnade” om sin nations medborgares fri och rättigheter.

Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp. På så sätt kan statens kärnuppgifter motiveras, vilka förbundet anser vara lag och ordning, upprätthållandet av nationens självständighet och värnandet av det kulturella arvet. Därutöver uppbär staten ansvar för att skapa förutsättningar för nationell välgång. Det huvudsakliga medlet för det är att staten tillhandahåller ett utbildningsväsende av hög kvalitet för att fostra och bilda folket.” SDU-Nationen Framför Allt-ett idéprogram

Visserligen så har flera SD politiker ansett att detta idéprogram inte håller måttet då det inte nämner att SD idag verkar för ett socialkonservativt samhälle utan att det nämner enbart nationen. De klagar dock inte på denna formulering om att överlämna sin frihet till nationen
-
Jag ser därför ingen större skillnad mellan SD, SDU och SvP. De sistnämnda menar att dagens demokratiska samhälle varit ett experiment som visat sig inte hålla. De vill därför införa ett nytt styrelseskick som innebär att det fria ordet inte längre kommer att vara gångbart. De är anser jag mer ärliga än de två andra om vad de står någonstans. Vad jag också kan se är att riksdagsmannen som hyllade SvP och dess kamp för de svenske och Sverige inte på något vis har brutit mot SD:s ”nolltolerans” då han följer sitt partis principprogram.

Tor Nilsson

27 aug 2014

Slutpixlat kommer att avslöja vilka som ligger bakom hat- och rasistsajten Exponerat.


Den Sverigedemokratvänliga hat och rasistsajten Exponerat har nu passerat den yttersta gränsen för vad som är att anses som anständigt och rimligt. Därför kommer Slutpixlat att nästa vecka släppa de riktiga namnen på de som ligger bakom Exponerat.

Slutpixlatredaktionen.

Skånepartiet, en rasistisk gatukorsning.

Skånepartiets ledare Carl P Herslow
Några av Slutpixlats läsare har uppmärksammat oss om Skånepartiet. Ett parti som enbart ställer upp till val i Landstingsfullmäktige och till kommunalfullmäktige i Malmö. Och det politiska målet för Skånepartiet är att Skåne skall bli en självständig republik så att man kan stoppa all invandring dit. Orsaken till att man vill stoppa invandringen till Skåne är att den tär på naturmiljön?

Och inte förvånande så är det enbart den muslimska invandringen till Skåne man vill stoppa. Man skriver bland annat så här i ett valutskick till hushållen.


"Med information avislamiseras Skåne och sedan resten av världen. Därvid ges muslimerna tillräcklig hjälp och de bemötas med aldrig sviktande vänlighet."


Och i sitt punktprogram vill man bland annat ha ett stopp för all invandring och liknande, och dessutom avlägsna islam och skicka alla muslimer till Sverige. Man vill även slopa systembolagsmonopolet och stoppa kommunistväldet i radio och TV.Förövrigt så vill Skånepartiet bryta upp radiomonopolet så att sanningen kan komma fram. Och man vill även att Skåne går med i NATO.


Skånepartiets paroll är, "Stoppa invandringen. Hjälp Skånepartiet göra Skåne självständigt så stoppar vi åtminstone invandringen hit!"


Men stollarna bakom Skånepartiet nöjer sig inte bara med detta, man har också en helt "underbar" förklaring till varför man tror att Islam skulle breda ut sig:


"Den svenska eliten har genom Sveriges kungapars och Mona Sahlins inträdande i en moské och statsministerns besök i ett halal-slakteri hjälpt ISLAMs förtryckarideologi breda ut sig i Sverige."


Eh... Ja vi behöver väl inte säga mer om hur bakvänd deras syn på världen är.
Partiledare för Skånepartiet är Carl P Herslow som även är grundare av partiet. Han uttryckte sig så här om Islam vid en manifestation på stortorget i Malmö 2004.


"Islam är en hemsk vidskepelse, oförenlig med demokrati, jämställdhet, humanitet och vetenskaplig och ekonomisk utveckling. Samtliga riksdagspartier främjar islam som, om ingenting görs, inom ett par decennier kommer att bli väljarmajoritetens ståndpunkt. Vi vill helt avlägsna islam från Skåne. De som inte vill avlägga trosbekännelsen ”Jag tror på Skåne och inte på islam, skål” får flytta härifrån."


Skånepartiet är som en gatukorsning mellan Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti. Främlingsfientlighet, rasism och nationalistiskt svammel i en salig röra. Ett högerextremistiskt stolleparti med andra ord. 


UPPDATERAT:

Skånepartiet säljer också en tavla som de kallar "Väckelsetavlan". En tavla som enligt Skånepartiet är till för att skapat ilska och oro bland Malmös ledande politiker:

"Genom att köpa tavlan stöder du Skånepartiet i den fortsatta kampen mot förtrycket av skåningarna och förstörelsen av Malmö m.m."

Snarare så att Skånepartiet gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp med sin så kallade tavla som man vill ha hela 2500 kronor för.
 
 

Curt Latinosson för Slutpixlat

26 aug 2014

Vi kan förbjuda nazistiska Svenskarnas parti redan idag.

Sverige har undertecknat en FN-konvention som säger att organisationer som uppmanar till rasdiskriminering ska förbjudas och att deltagande i sådan verksamhet kriminaliseras.

Organiserad rasism är tillåten i Sverige. Ändå har vi anslutit oss till FN:s konvention från 1965 mot alla former av rasdiskriminering.

Enligt dess artikel 4a ska ”konventions­staterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”.


Man kan då fråga sig varför överhuvudtaget det nazistiska Svenskarnas parti tillåts att verka i dagens Sverige. För skulle vi följa den konvention som Sverige de facto skrivit under så skulle inte ens SvP ha kunnat registrera sig som parti då de inte enbart uppmanar till rasförföljelse utan även till att med våld avskaffa demokratin.

Hade Sveriges regering haft lite civilkurage så hade man omgående förbjudit SvP från att verka redan idag.


Med facit i handen om vad för slags parti SvP är och hur de agerar, så skulle hela SvP:s ledning utan problem kunna fängslas.


Dags att sluta fega. Förbjud nazistiska SvP och dess verksamhet. Sverige ska leva upp till den konvention man undertecknat. Allt annat är ju naturligtvis en skandal. Även SD skulle med stöd av denna konvention förbjudas då de mer än väl faller inom kategorin för just organiserad rasism.


Raffina Wall för Slutpixlat

23 aug 2014

SD-riksdagsman får toknoja och sågar sajt med nästan 100 000 tusen gillar på Facebook.

Den snart av partiledningen avpolletterade Sverigedemokratiske riksdagsmannen och självutnämnde islamofoben Thoralf Alfsson ifrån Kalmar får rena rama toknojan i sin blogg på en av Sveriges mest populära antirasistiska sajter och kallar denna för en hatsajt.

Och det är naturligtvis Inte rasist men… som Alfsson retar upp sig på.”IRM gör allt för att misstolka, förvanska, vinkla, läsa mellan raderna för att misskreditera och ”hänga ut” personen ifråga som skrivit något eller länkat till någon artikel som inte är politiskt korrekt. Allt i syfte att få någon lokaltidning eller ännu hellre riksmedia ta upp deras snedvridna och starkt missvisande artiklar. Vilket i sin tur skall leda till att personen offentliggörs i media och riskerar förlora eventuella förtroendeuppdrag eller kanske få problem på sin arbetsplats eller till och med förlora ett jobb. Vilket faktiskt hänt! Det är det verkliga syftet bakom IRM. Tyvärr finns det journalister som nappar på deras illa dolda agenda och sprider deras hatbudskap.”


Oj då vad Thoralf Alfsson tar i. Fantastiskt att någon kan bli så sur över en sajt som för det mesta faktiskt bara tar fram vad diverse SD-politiker sagt i de sociala medierna och förmedlar detta vidare till den breda allmänheten.


Vi vet ju av egen erfarenhet här på Slutpixlat hur illa SD och dess politiker tycker om att bli granskade av media för vad de gör och säger.


När Alfsson talar om att IRM skulle förvanska, vinkla, läsa mellan raderna för att misskreditera så kan man undra om Alfsson verkligen själv läst vad hans SD-kollegor skrivit och lagt ut i de sociala medierna. Sanningen är nog att Alfsson till fullo håller med sina partikollegor i de mindre begåvade uttalanden de gör på de sociala medierna. Att Alfsson tar dessa i försvar är då i sammanhanget inte förvånande.


Alfsson själv har ju inte alltid uttryckt sig så vidare begåvat själv.

Vad som är intressant är egentligen att IRM är de som verkligen granskar just SD och gång efter gång avslöjar vad detta parti egentligen är och står för.


Främlingsfientlighet och rasism. Ord som naturligtvis inte Alfsson vill höra då han i sin indoktrinerade värld naturligtvis inte kan se sig själv som just det han är.

Främlingsfientlig och rasistisk.

Som en slutkläm påstår Thoralf Alfsson att IRM uppviglar till hat gentemot SD.


”IRM eller ”Inte rasist men” har ett stort ansvar för det hat som präglar sociala medier. De uppviglar till mer och mer hat genom sina förvanskningar och sin förföljelse av politiska motståndare.”


Alfsson kastar nog en av de största stenarna i glashuset när han säger så, för om det egentligen är några som ständigt försöker att förvanska och uppvigla till hat och förföljelse av andra, så är det ju Sverigedemokraterna själva.


Räcker att se på hur de ständigt hetsar mot invandrare, flyktingar, politiska motståndare och journalister för att begripa att de största hatarna finns hos SD.


En sajt som IRM som genom sitt antirasistiska arbete håller kollen på vad rasisterna gör och säger och sedan avslöjar dessa rasister med brallorna vid knävecken fyller ett viktigt syfte i dagens demokrati. Utan dem så hade rasisterna fått stå oemotsagda och kunnat fortsätta med att spy ut sina lögner och sin rasism.


Och har man nästan 100 000 gillar på FB som IRM har så visar detta på att folk verkligen uppskattar IRM:s arbete med att granska och avslöja det rasistiska SD:s smutsiga byk. 


Något vi förstår att inte islamofoben och rasisten Thoralf Alfsson uppskattar särskilt mycket.

Förra gången Slutpixlat publicerade den här bilden så blev Thoralf Alfsson lite grinig. Så grinig att han tänkte polisanmäla bilden för förtal? Men därav blev intet. Så nu publicerar vi bilden igen, då den på ett mer än representativt sätt speglar en trojka av de individer som i dagens Sverige står för rasistiska och islamofoba strömningar.
 

Raffina Wall för Slutpixlat

En liten tankeställare år 2014. Förbjud nazistiska organisationer.

BILDINSÄNDARE.

Polisens piketbuss körde på demonstrant och ridande polis red rakt över liggande demonstranter. Allt demonstranterna ville göra var att visa sin avsky mot nazismen och dess förespråkare.
Aftonbladet. Expressen. DN. SvD. Nyheter24.

Historien tycks ha en otrevlig förmåga att upprepa sig. Har vi ingenting lärt oss av historien då? Skrämmande. Hög tid att förbjuda nazistiska sammankomster och organisationer!


Leif-Gunnar P. Stockholm