26 mars 2013

Mats Dagerlind! Är han en narcissist eller rent av en psykopat?
Låt oss här från Slutpixlats sida ställa en retorisk fråga om krönikören för Sverigedemokraternas numer av dem själva godkända officiella hat och rasistsajt Avpixlat, Mats Dagerlind.


Är han narcissist eller är han psykopat?


Nu lägger vi på Slutpixlat inga egna värderingar på herr Dagerlinds psykiska tillstånd eller för den delen anklagar honom för att vara psykiskt instabil eller rent av en idiot, utan vi slänger mest ut frågan då det redan är klargjort av Dagerlind själv att han redan lider av ett antal fobier. Islamofobi och homofobi.


Fobi (av grek. φόβος, fobos, "fruktan"), kallas en stark upplevelse av rädsla som återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen fruktar. För att betraktas som en fobi behöver rädslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet. Det handlar alltså endera om att personen reagerar med rädsla inför ett objekt eller en situation som vanligen inte betraktas som farligt, eller att den rädsla som uppkommer är överdrivet intensiv.


Och i sina krönikor och i sitt Twittrande så har ju Mats Dagerlind klart och tydligt visat sina fobier med överdriven intensitet vad gäller islam/muslimer och homosexuella. Nog med lagbrott från herr Dagerlinds sida för att kunna bli fälld för hets mot folkgrupp, förtalsbrott och brott mot namnlagen.Då måste man naturligtvis ställa följdfrågan, är denna fobi hos Dagerlind av den arten att den till och med kan anses som en narcissistisk personlighets störning?
 

Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati.


Bristande verklighets uppfattning och brist på empati. Ja om vi tittar lite på de hemsnickrade onödigt långa och totalt intetsägande krönikorna Mats Dagerlind skriver så saknas det inte bara i artiklarna en uppfattning om verkligheten. Artiklarna saknar ju också i all väsentlighet empati med medmänskligheten då det enda de generellt utrycker är rent hat mot just mänskligheten och det är på detta vis Dagerlind visar sitt extrema behov av självhävdelse. Hata andra och älska dig själv tycks Dagerlinds motto vara.

Om vi tittar lite på de diagnosticeringskriterier som krävs för att en person ska anses ha en narcissistisk personlighetsstörning, så finner vi fler som stämmer in på Dagerlinds beteende.


Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov av beundran, brist på empati, börjar i det unga vuxenlivet och finns i varierande samband indikerat av fem (eller fler) av följande:

    1. Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).

Vet inte om man kan anse att Dagerlind besitter några större talanger än sitt hat. Och om hans meriter sträcker sig till en skuld hos kronofogden på 1,6 miljoner kronor så får väl det från hans håll ses som en överdriven talang.  

  1. Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.

Förmodar att herr Dagerlind drömmer om partiledarposten för SD den dagen Åkesson lägger av.

  1. Tror att han eller hon är "speciell" och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).

Något unikt och speciellt i sammanhanget, åtminstone för Dagerlind själv, är att han gärna umgås med Dispatch Internationals Ingrid Carlqvist. Om nu hon är att anse som en högstatusperson i sammanhanget är ju en annan fråga. Dock så delar ju de bägge sin islamofobi tillsammans.

  1. Kräver stor beundran.

Och detta får också Dagerlind på Avpixlat då hans krönikor och inlägg hyllas av den tillhörande sandlådepöbeln som det bästa som någonsin skrivits i den mediala världen. Vi andra som sett Dagerlinds nonsens skriverier får därmed bekräftat för oss hur otroligt medgörlig och lättlurad denna pöbel är. Säger något om den oerhörda brist på kritiskt tänkande och intelligens som denna pöbel besitter.

  1. Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på hans eller hennes förväntningar.

Oresonliga förväntningar på speciella förmåner!? Tror faktiskt inte herr Dagerlind i denna fråga om hans psykiska hälsa behöver vara speciellt oresonlig vad kommer till hans förmåner. Kent Ekeroth står ju för hans lönecheck numer.

  1. Är interpersonellt exploativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.

Om det är något som herr Dagerlind är expert på så är det att just utnyttja och manipulera folk för att uppnå sina egna mål. Och det gör han genom sina artiklar i Avpixlat då han vid upprepade tillfällen utan att skämmas hänger ut bland annat journalister och manipulerar sin sandlådepöbel till mångt mycket mer verbala övergrepp än han själv skulle våga mot just dessa journalister.

  1. Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.

Dagerlinds brist på empati gentemot sina medmänniskor på denna jord är ju som en röd tråd inte enbart hos honom utan även genom den Sverigedemokratiska politiken och dess nätpöbel.

  1. Är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på honom eller henne.

Nu ska nog inte herr Dagerlind tro att andra är avundsjuka på honom. Finns ingen anledning att vara avundsjuk på en islamofob och homofob. Snarare så att folk blir sjuka över herr Dagerlinds hatiska och rasistiska krönikor på Avpixlat. Spyfärdiga är ett bättre uttryck.

  1. Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.

Herr Dagerlind sa en gång att på Avpixlat så är det där sanningen kommer fram och att de hade högt i taket vad kommer till vilka som får kommentera inläggen. Nu är inte detta sant då herr Dagerlind och Co på Avpixlat snabbt plockar bort kritiska kommentarer vad gäller Sverigedemokraterna. Så det stämmer alldeles utmärkt att herr Dagerlind uppvisar arrogans.


Och vad kommer till hotfulla beteenden eller attityder så räcker det att läsa herr Dagerlinds Twittrande. Förövrigt så verkar detta beteende nu också vara sanktionerat från Sverigedemokraterna själva. Inte bara erhåller herr Dagerlind sin lönecheck från SD, hans klart främlingsfientliga och rasistiska skriverier är ju nu godkänd som officiell propaganda av inte mindre än partistyrelsen själva.


Som vi sa här från Slutpixlat i början av artikeln så var frågan om herr Dagerlinds psykiska hälsa av det retoriska slaget och det är ju naturligtvis upp till läsaren att själv avgöra herr Dagerlinds mentala status. Vi hade lika gärna kunnat fråga om den psykiska hälsan på en apa eller en amöba. Sak samma. Därför hoppar vi över om herr Dagerlind är en psykopat eller inte. Likt den store Sigmund Freud, psykoanalysens fader, så är det här med psykologi inte det lättaste. Någon med expertkunskap som kanske skulle ge sig på en kvalificerad gissning på herr Dagerlinds psykiska hälsa? Man vet ju aldrig riktigt vad som rör sig i huvudet på en islamofon, homofob och rasist.


Eller är allt vad herr Dagerlind skriver och säger bara en släng av Freudiansk felsägning?

Det betyder att en person avser att säga en sak, men av misstag säger något annat. Det av misstag sagda är då det som personen faktiskt menar, på ett semi-omedvetet plan. Felsägningen anses, enligt denna skola, vara ett tecken på en bortträngd längtan.


Med andra ord så är inget av det som herr Dagerlind skriver eller säger en Freudiansk felsägning och den bortträngda längtan som herr Dagerlind visar tecken på kan man enbart spekulera i vad det är.


Och mannen på bilden till vänster är inte Mats Dagerlind, tror vi. Möjligtvis den brittiske premiärministern David Cameron som likt Dagerlind tycker att invandringen till respektive hemländer kraftigt bör begränsas. Något som statsminister Reinfeldt inte håller med om. SR  SvD  AB
Och återigen så smulas de myter om invandringen och dess följder som bland annat sprids av SD och Avpixlat på ände. Och det av Expressens eminenta journalist, Anna Dahlberg. "Realismen som försvann ur debatten."

Raffina Wall för Slutpixlat Bannlyst från Avpixlats kommentarsfält. Undrar varför!?
SvD