30 mars 2013

Påskgodis!


Kan inte vara lätt för en diktator att hålla reda på skattelagstiftningen alla gånger.