4 apr. 2013

Åkessons kalsonger är fortfarande skitiga!Sverigedemokraterna har rensat friskt i sitt idépolitiska program de sista tre åren. Mycket av det som stod där tidigare har omarbetats i ett försök att från Sverigedemokraternas sida att verka som om de vore ett rumsrent parti ibland alla andra.


Nu så är det ju dock inte så att bara för att man byter till rena kalsonger betyder inte det alla gånger att skiten försvinner. Grundideologin finns ju fortfarande kvar trots tappra försök att utåt få allmänheten att tro något annat. Det bevisar ju om inte annat ett antal av SD:s lokalpolitiker som öppet visar sina främlingsfientliga och rasistiska åsikter på diverse media.


Så låt oss titta på hur det såg ut för ett antal år sen på SD:s hemsida innan stora retuscheringspennan kom fram.


Under ”Info om SD” på deras hemsida, kunde man tidigare läsa följande.


”Statligt understödda åsiktspoliser som AFA, Expo, SSU, Hassans vänner, Elevkampanjen med flera får ofta komma till tals i massmedia med diverse påhopp mot Sverigedemokraterna. Vi nekas regelmässigt att få delta för att bemöta de ofta helt horribla påståendena om oss och om invandrings- och integrationspolitiken. En slipad sverigedemokrat i direktsändning skulle göra en eventuell motståndare till åtlöje i en debatt på lika villkor.”


För det första visar SD återigen sin okunskap om hur samhället fungerar. Man anklagar diverse organisationer och människor för att vara åsiktspoliser som dessutom skulle vara understödda av staten.  Det är Sverigedemokraternas uppfattning om verkligheten och demokratin det.  Man kan inget annat än småle åt deras påstående. Har aldrig skådat ett så infantilt synsätt. Nåja, det är i och för sig inte ovanligt hos SD att försöka kasta skit på andra för att dölja sina syften.


I samma stycke säger SD att en ”slipad” sverigedemokrat skulle göra en eventuell motståndare till åtlöje i en debatt på lika villkor.  Bara att konstatera att genom att göra ett sådant uttalande så skjuter man sig politiskt i sank med en enda gång.  Det finns inga slipade sverigedemokrater.  Och skulle det ha funnits några slipade personer inom SD, så skulle de för länge sedan flytt organisationen.


SD verkar inte ha de bästa relationerna till media heller för så här tycker man om dem:


”Tidningsägare och journalister har idag full kontroll över opinionsbildningen. Media har blivit en stat i staten, som även de stora partierna måste fjäska för. Folk i media är naturligtvis högst medvetna om vad folk tycker och tänker i invandringsfrågan, och att det på många punkter inte skiljer sig från vad sverigedemokraterna säger. Men detta struntar de i.”


Inte förvånande att media ignorerar SD när de har en sådan inställning gentemot dem.  Förmodligen vill SD själva ha full kontroll över media så att de kan styra debatten i sin riktning. Patetiskt att uttala sig så smågrinigt bara för ingen journalist vill ta del av deras nonsens politik.  Skulle tro att SD är ute efter att få ett språkrör för sin politik liknande Völkischer Beobachter. Där journalisterna var hårt styrda och alla som inte hade den rätta tron var persona non grata. Och nu så har man ju fått sitt alldeles eget mediala ”språkrör”, (Pöbel) i form av Avpixlat som av partiledare Åkesson ses som sanningssägare?


När man kommer till Sverigedemokraternas syn på jämställdhet så är den ungefär den samma som tidigare. Med andra ord inte jämställd i något avseende.  Här ett litet utdrag ur deras syn på det här med jämställdhet, med ett stänk av rasism och främlingsfientlighet, som är Sverigedemokraternas varumärke.


”I dagens Sverige har jämställdhetsdebatten i allt för hög utsträckning kommit att präglas av extrema och verklighetsfrånvända feministiska doktriner som helt förnekar förekomsten av biologiska skillnader mellan män och kvinnor och som kräver särbehandling istället för likabehandling samtidigt som man undviker att diskutera flera av de verkligt allvarliga hoten mot svenska kvinnors frihet och säkerhet. I dagens Sverige flyttar kvinnofientliga religioner och kulturer fram sina positioner. I dagens Sverige begränsas kvinnors rörelsefrihet av otrygghet. I dagens Sverige anmäls det fler våldtäkter än i något annat europeiskt land. I dagens Sverige kan människosmugglare och hallickar närmast riskfritt exploatera kvinnor.”


Inte mycket att säga om den texten ur Sverigedemokraternas program annat än att, vilken normal och intelligent människa som helst som läser texten genast förstår att SD inte tycker om och respekterar feminister, homosexuella, andra religioner, och invandrare.  Man säger också att i Sverige anmäls det fler våldtäkter än i något annat Europeiskt land. Återigen en sanning med modifikation.  I några SD bloggare påstår rent ut att detta är invandringens fel. Man anklagar med andra ord invandrarna för att vara de som utför våldtäkterna.  Ett patetiskt och fullständigt osant påstående.


När SD kommer till det här med kultur så drar man verkligen på med full kraft på trumman.  Ett litet axplock ur deras kulturpolitik får härmed bjudas på:


 ”I dagens Sverige förringas och förnekas det svenska kulturarvet och den svenska identiteten till förmån för utländska kulturer. I dagens Sverige går en alltför stor del av det skattefinansierade kulturstödet till mångkulturella, destruktiva och elitistiska kulturyttringar. I dagens Sverige har medborgarna allt för litet inflytande över vilka kulturyttringar man vill stödja.”


Intressant fras, den där om destruktiva och elitistiska kulturyttringar. För får sverigedemokraterna som de vill så kommer allt som inte faller innanför ramarna för deras ”kultur” att var just elitistisk. Att SD inte är för det mångkulturella samhället var ju ingen nyhet.


Vidare i sitt stycke om kulturen skriver SD så här:


”En svensk kulturell kanon. Med inspiration från vårt grannland Danmark vill Sverigedemokraterna sätta igång en process som skall leda fram till antagandet av en svensk kulturell kanon innehållande en förteckning över omistliga och särskilt betydelsefulla exempel på svensk kultur inom olika områden såsom arkitektur, litteratur, musik, konsthantverk, scenkonst etc.


En satsning på positiv och folkligt förankrad kultur. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kulturen såväl som andra offentligt finansierade samhällsområden har ett konstruktivt syfte och en bred folklig förankring. Vi vill därför helt avveckla de skattefinansierade anslagen till de verksamheter som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsordningen liksom till de kulturyttringar vars primära syfte är att chockera, uppröra och provocera. Vi vill också minska anslagen till de delar av kultursektorn där dimensionen på verksamheten inte står i rimlig proportion till det folkliga intresset.”


Tämligen andefattigt kulturliv Sverige skulle ha om SD fick råda. Att man sen vill avveckla skattefinansieringen till ”den mångkulturella samhällsordningen” är ju bara återigen ett utslag av deras rädsla för andra kulturer.  Sen vill SD också ta bort stödet till vad man anser vara kulturyttringar vars primära mål är att chockera, uppröra och provocera.  Förmodar att SD här avser de Pride festivaler som äger rum ibland och de feministiska initiativ som finns i samhället med möten och sammankomster.  Visar återigen på Sverigedemokraternas homofobi och feminist rädsla.


Sammantaget vad gäller sverigedemokraternas syn på det här med hur kulturen skall vara i Sverige, så är den en hyllning till de förlegade Nationalsocialistiska idealen om ett rent och fint kulturliv där inga andra yttringar godtogs än de som staten bestämt.   Förmodar att SD ledaren Jimmie Åkesson förmodligen vill se sig själv stående som staty på Sveriges alla torg i framtiden. Allt för att folk skall följa den rätta ”kulturen.”


Så vad ni än försöker göra för att dölja vilka ni är SD så finns det alltid en sanning som ni aldrig kan förneka. Allt vad som står skrivet eller fanns skrivet i ert partiprogram, och som ni nu försöker sopa under mattan talar sitt tydliga språk för vilka ni egentligen är.  Folk som sätter sig in i era politiska tankar och noga studerar dem förstår ganska snabbt att ni inte är ett politiskt alternativ att varken stödja eller rösta på. Så det hjälper inte att Åkesson och SD försöker byta kalsonger. Originalet finns alltid kvar där ändå!


Curt Latinosson för Slutpixlat.