23 apr. 2013

Björn Söder, kan han bli nästa Brutus?Åkessons högra hand måste utan tvekan vara partisekreteraren Björn Söder. Mannen som tycker att homosexualitet är en sexuell avart fullt jämförbar med tidelag och pedofili.


Vi på Slutpixlat tycker naturligtvis att Björn Söder är fullt jämförbar med en rabiat homofob och att han dessutom som övriga Sverigedemokrater har en utpräglad xenofobi med klara islamofobiska inslag.  Dessutom så anser han att Romer är tjuvpack, vilket han till och med har twittrat om.


Björn Söder måste väl anses som en form av grå eminens åt Åkesson. Och som sådan besitter han ju en hel del makt.


Vilket för oss in på den romerske statsmannen och senatorn Marcus Junius Brutus som deltog i mordet på den romerske kejsaren Julius Ceasar år 44 f.kr. Anledningen till mordet sägs vara att Brutus hade stora problem med Ceasars diktatoriska makt.


Något som för Ceasar fick ödesdigra konsekvenser. Och det för oss naturligtvis osökt in på dagens maktstruktur inom Sverigedemokraterna där utrensningar av ”oliktänkande” som inte passar in i dagens av Jimmie Åkesson satta image av SD som ett parti som inte är till för rasister. Hur nu det för övrigt skulle kunna vara möjligt när det kommer till ett parti av Sverigedemokraternas standard.


Frågan är dock då hur länge dessa utrensningar och därefter påföljande avhopp kan pågå innan vissa inom partistyrelsen tycker att nu får det ta mig fan vara nog. Nu börjar Åkesson bli alltför politiskt korrekt för partiets bästa.


Och i det läget så lär nog den maktfullkomlige Åkesson få det hett om öronen. Historiens vingslag kanske då viner genom det Sverigedemokratiska partikansliet likt ett eko från de långa knivarnas natt och Åkesson får likt Julius Caesar en kniv i ryggen.


Och då kanske Åkesson i en sista mening uttrycker den klassiska frasen ”Et tu Björn?”


Karl-Johan Johansson-Svensk