6 apr. 2013

Stoppa rasismen nu!

Kostymbyte förändrar ingenting. Budskapet är det samma. 
SvD