15 maj 2013

Mats Dagerlind till fosterlandets försvar!


Nog snart dags att Mats Dagerlind får en egen kolumn här på Slutpixlat under rubriken:

Dagens Dagerlindare”.

För hans twittrande tar sig allt lustigare former och hans verklighetsförankring verkar snart som bortblåst. Dagerlind drar sina egna ”lustiga” slutsatser om än det ena eller andra.


Och alla vet vi ju vilka det är i Dagerlinds snedvridna verklighet som vill Sverige ont.

Invandrarna.

Dagerlind ser det som sin plikt att försvara Sverige mot dem som vill landet något ont.

Ja Slutpixlat har som vanligt lösningen på den mer än normalt förekommande nationalisten, xenofoben men framför allt islamofoben Dagerlinds problem.

I nationens intresse skickar vi ut Mats Dagerlind för att i sann svensk anda försvara det fosterlandet han säger sig värna, mot de, enligt Dagerlind själv, horder av lycksökare (flyktingar) som i bibliska proportioner likt en gräshoppssvärm nu är på väg att invadera konungariket Sverige. Och vi skickar enbart ut Dagerlind för att han säger att det är hans plikt att försvara fosterlandet!

Därför bevakar nu menige Dagerlind Sveriges mest strategiskt viktiga plats. Skethuskobben  i Göteborgs yttre skärgård.


Curt Latinosson för Slutpixlat.