18 maj 2013

Nytt stolleförslag från SD: Förbjud trottoarsittning!Sverigedemokraterna i Kungsbackas enda ledamot Thord Brynielsson föreslår i en motion att kommunen ska införa ett förbud mot att sitta eller ligga på trottoarer. SD-politikern menar att det skulle förhindra tiggeri och sjukdomar. Sverigedemokraternas riksorganisation vill inte kommentera huruvida de är för eller emot förslaget.
I en motion som Tidningen Norra Halland uppmärksammat skriver Brynielsson bland annat: "Syftet med förbudet är att upprätta en trivsam gatumiljö samt undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom att smuts eller dålig lukt från trottoaren sprids vidare genom att personer sitter eller ligger på trottoaren på allmän plats och därmed får smuts och bakterier på sig eller sina kläder och sprider det vidare till allmänheten". Läs mer på EXPO.

För första gången i historien så måste faktiskt vi på Slutpixlat hålla med om ett förslag från en Sverigedemokrat.

Nej inte vill väl vi ha en tiggare som för exempel av Dagerlinds kaliber som sprider den främlingsfientliga och rasistiska sjukan vidare.  Bara närvaron av Dagerlind är ju en sanitär olägenhet. Och inte kan vi ju utsätta allmänheten för detta. Så bort med den smutsiga bakterien bara! Håll Sverige rent!


 Curt Latinosson för Slutpixlat.