22 maj 2013

SDU återuppväcker både inbördes- och religionskrig.

SDU kör hårt med sin anti EU kampanj. Nu ska man visst ha en demonstration klockan 14 på lördag i Linköping. Och platsen man valt att samlas på är Stångebro fältet för att sedan i god marschordning tåga till Järnvägstorget i Linköping.

Stångebro är ju mest känt för det slag som stod här år 1598 mellan hertig Karl och Sigismund. Slaget är känt för att vara den sista inbördesstriden och religionsstriden på svensk mark.

Kan det ligga en viss symbolik i att just SDU förlagt sin demonstrationsstart på just på Stångebrofältet? För enligt SD och dess avelspol SDU, så är uppenbarligen inte varken det sista inbördeskriget eller den sista religionsstriden över.

För när man kallar sina politiska motståndare för Sverigefientliga och i princip öppnat för ett religionskrig mot islam, ja då är definitivt varken den sista inbördesstriden eller det sista religionskriget över.

Men det är ju det Sverigedemokratisk politik går ut på. Dem mot oss. Att försöka så splittring ibland svenskarna med sin falska och förljugna politiska agenda är ett av deras signum.

För på lördag är SDU ute efter ett nytt slag. Slaget mot toleransen, mångkulturen och demokratins vara.

Curt Latinosson för Slutpixlat