8 juni 2013

Sverigedemokraterna!? Hå hå ja ja...

SD vet inte hur de själva ska hantera sin nolltolerans mot rasism, men det är ingen tvekan om mot vilka de verkligen har nolltolerans emot.

 Raffina Wall för Slutpixlat