26 okt. 2013

”Etnicitetsexpert” Dagerlind har talat.Lite förvånande är det att Avpixlats Mats Dagerlind har det så svårt med vad etnicitet är för något då han i vanliga fall vet exakt i vilken grupp han ska placera in invandrare i.
 

Vad Dagerlind egentligen vill ha sagt, även om han rör till det lite för sig , är att det inte är rasism att utpeka etniska grupper då dessa enligt honom inte är synonyma med raser eller grupper?


Låt oss då korrigera etnicitetsexperten Dagerlind om vad som egentligen gäller med följande utdrag ur Nationalencyklopedin:
 
"Etnicitet (för etymologi jfr etnisk), identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. Termen kommer ursprungligen från grekiskans ethnos ('folk'), vilket kunde användas i relation till hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Gemensamt för den gamla grekiskans användning av termen är att den användes för att referera till och kategorisera andra folk." 

Låt oss sen också upplysa Dagerlind om vad rasism är, även om vi vet att han just på detta område verkligen är kunnig.

"Rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande förutsättningar:

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;"

Och därmed så har vi från Slutpixlats sida inte enbart för Dagerlind och hans polare på Avpixlat rett ut vad begreppet etnicitet står för, utan även vad rasism är för något. Även om vi vet att det sistnämnda, rasism alltså, inte är något obekant varken för Avpixlats Dagerlind eller hans sponsorer  Sverigedemokraterna.

Raffina Wall för Slutpixlat