8 nov. 2013

Populär bild på en populist!Låt oss denna helg presentera en bild ur Slutpixlats bildarkiv på en opopulär populist och fascist.


Avram Moscovith för Slutpixlat