2 nov. 2013

Sverigedemokraterna vill ha en Geheime Staatspolizei!

INSÄNDARE.

Sverigedemokraterna vill i sitt förslag till kriminalpolitiskt program skärpa kraven för blivande poliser.


Man vill höja de fysiska kraven, återinföra provet i svenska och högskoleprovet.


”Vi ser dagligen tydliga bevis på att regeringen har misslyckats med sitt uppdrag att garantera ett tryggt och säkert samhälle för sina medborgare. Vi ser det exempelvis varje gång en kvinna utsätts för en överfalls- eller gruppvåldtäkt. Vi ser det varje gång det skjuts på gator och torg. Vi ser det inte minst varje gång den organiserade brottsligheten tillåts härja fritt”, säger Richard Jomshof (SD), rättspolitisk talesperson.


Johan Linander (C), vice ordförande i riksdagens justitieutskott, tycker att SD:s förslag är bakåtstävande och omodernt.


”Sverigedemokraterna är minst tio år efter i sin polispolitik, de har inte förstått hur svensk polis jobbar. Det är inte de muskligaste testosteronstinna männen vi vill ha som poliser. Det är inte med fysisk kraft som man löser 99 procent av polisarbetet.”


”Det är en ”enorm fördel” att ha en poliskår som behärskar många olika språk”, anser han.


Att Sverigedemokraterna är för det här med att kraftigt skärpa straffen, är ju ingen nyhet, och då är det heller ingen överraskning att man vill ha en poliskår bestående av biffiga män vars primära mål är att sätta skräck i samhällsmedborgarna/invandrarna och inte tjäna hela befolkningen i landet.


Richard Jomshof vill ha en poliskår som klarar av att leva upp till samhällets höga krav.


”Ett motiv till nya reglerna är att är att poliskårens sammansättning bättre ska spegla samhället. Hur ser du på det argumentet?”


”Jag anser att det är ett mycket dåligt argument. Polisens huvudsyfte är att förebygga brott och skapa trygghet. Om vi får en poliskår där man värderar faktorer som kön, hudfärg eller religiös bakgrund högre än rätt fysik och goda språkkunskaper, är risken överhängande att vi får vi en sämre poliskår med sämre förutsättningar att klara av sitt grundläggande uppdrag och huvudsyfte”, säger Richard Jomshof.


Med andra ord så vill Sverigedemokraterna ha en poliskår utan kvinnor, utan invandrarbakgrund och enbart med kristna värdegrunder.


Dessutom så vill man tillåta brottsprovokation.


Detta om något ger otrevliga associationer till ett annat högerextremt och fascistiskt parti i historien vars ambitioner att upprätthålla lagen inom landet genomfördes med rena terrormetoder mot landets egna medborgare.


SD har ju som ambition att historiskt vrida klockan bakåt till ett utopiskt samhälle där medborgarna enbart blint ska lyda partiet, staten och inget annat.


Man vill ha en poliskår vars uppgift, förutom att bekämpa den traditionella brottsligheten, även i slutänden får rätt att utreda och bekämpa alla tendenser som kan vara farliga för partiet och staten.


Det vill säga att hålla kontroll på framför allt invandrare, om det finns några kvar i landet, socialister, oliktänkande, homosexuella, romer och alla andra som faller utanför partiets normer och värderingar om vilka de anser som goda samhällsmedborgare.


Sverigedemokraterna vill med andra ord ha samma slags poliskår som den som fanns där de hämtat sina politiska grundvärderingar ifrån. Värderingar som de inte släppt taget ifrån trotts sina försök att utåt tvätta av sig denna fascistiska ideologi för att verka rumsrena. Något de aldrig kommer att lyckas med.


Sverigedemokraterna är i grund och botten ett fascistiskt parti och inget annat. Och det genomsyrar all deras politiska verksamhet. Så att de vill ha en poliskår som med fascistoida metoder ska utföra sin verksamhet är inte förvånande. De vill helt enkelt ha en ny Geheime Staatspolizei (GESTAPO). Helmer Bryngelberg


SvD Skånskan