26 dec. 2013

Polacker borde inte ha mer än 30-50 kr/timmen!

IRM uppmärksammade ju i början på månaden att riksdagsledamoten för SD, islamofoben Thoralf Alfsson ansåg att polacker och balter inte borde ha mer i lön än 30-50 kronor i timmen när de jobbar i Sverige. Enligt Alfsson riskerade Sverige att bli överflödat av människor från Polen om de fick kollektivavtalsenliga löner.

Detta utspel från Alfsson fick en tidvis boende islamofob och polack i Sverige att genast inse att genom hederligt arbete utan kollektivavtal så skulle det bli knapert.


Vad gör man då om man vill ha en inkomst?


Man kan inte bara så där få bidrag, man måste ansöka också. Sen är det frågan om vilken typ av bidrag man vill ha.

Socialbidrag, bostadsbidrag, föreningsbidrag, studiebidrag, EU bidrag, arbetslöshetsbidrag, barnbidrag, forskningsbidrag, kulturbidrag, radonbidrag, skogsvårdsbidrag etc.…


Det gäller med andra ord att specificera vilket bidrag man önskar.


Bästa rådet är dock nog att om man inte nu är arbetsför så kanske ett handikappbidrag vore något att söka. Dock så krävs det ett läkarintyg för att erhålla ett sådant bidrag. Man måste närmare kunna precisera vilken typ av handikapp det rör sig om.  Och veterligen så utges det än så länge inga bidrag för att man lider av någon form av fobi. Så islamofober göre sig nog inte besvär med att söka ett handikappbidrag enkom för denna psykiska åkomma.


Vilket redan den sen tidigare ovan nämnda Thoralf Alfsson tidigt insåg, då efter att han själv på sin blogg diagnostiserat sig som islamofob. Alfsson insåg att han kunde tjäna mångt mycket bättre pengar på att sprida det islamofoba hatet istället.


En riksdagsmanna lön är ju en mer lukrativ inkomstkälla än ett vanligt ordinärt bidrag, och framför allt mer lukrativt än att jobba utan avtalsenliga löner. Om man nu skulle vara polack då vill säga, eller islamofob, eller bägge.


Så Slutpixlats råd till en polack i förskingringen är, att om man inte anser sig vara arbetsför, eller nöjer sig med 30-50 kronor i timmen och på grund av detta vill ha ett bidrag, så borde man kanske börja utforska bidrags möjligheter i det egna hemlandet först.


Förövrigt så är äggpriserna i Polen betydligt lägre än dem i Sverige. Det vill säga om man nu vill skämma ut sig offentligt och ödsla livsmedel i sitt sökande efter uppmärksamhet för sin egen person. 


Raffina Wall för Slutpixlat