12 feb. 2014

SDU hos Ungdomsstyrelsen: ”Å fy! Det är en insekt i vattnet!”

Som bekant så fick ju inte SDU sin ansökan om bidrag hos Ungdomsstyrelsen beviljad. Och det på grund av att de slarvat till det vid ifyllandet av ansökan. Något de hävdar att de då absolut inte gjort och att beslutet från Ungdomsstyrelsen enbart var av politisk art?

Nu så var SDU på ett möte med Ungdomsstyrelsen om detta. Och det bästa av allt var att de spelade in mötet för att kunna lägga ut detta på Youtube. Då i förhoppningen om att på något vis bevisa sin tes om att Ungdomsstyrelsens avslag på deras ansökan enbart var av politiska skäl.


Nu blev det nog inte riktigt som SDU företrädarna tänkt sig.


Hör här hur bland annat SDU:s vice förbundsordförande William Hahne nästintill går upp i falsett när han undrar om varför andra politiska ungdomsförbund får bidrag men inte SDU. Framför allt att ungdomsförbund på vänsterkanten fått bidrag tyckte Hahne var märkligt. SDU tycks fortfarande inte ha fattat att det är deras egen felaktigt ifylld ansökan som gjort att de inte får något bidrag.


Sen är det lite märkligt att SDU ska dra upp Ung vänsters och SSU:s bidragsansökningar i det hela. Då i något försök att påvisa att de banne mig inte hade fyllt i sina ansökningar rätt, men att de ändå fått bidrag.


”Vaffö fick de bidrag men inte vi? Dom har ju också fyllt i fel?”


Nu var det ju så att både Ung vänster och SSU uppenbarligen fyllt i sina bidragsansökningar rätt annars hade ju inte de heller fått något bidrag. Något som SDU uppenbarligen hade svårt att acceptera då det rörde sig om ungdomsförbund på vänsterkanten. Och som någon form av bevis för sin tes så lade de upp ett antal dokument som enligt dem skulle bevisa att både Ung vänster och SSU:s bidragsansökningar var felaktiga.


Lite märkligt agerande av SDU, då mötet egentligen var avsett att behandla SDU:s ofullständigt ifyllda ansökan och inte hur andra ungdomsförbund fyllt i sina ansökningar.


Men som bekant så försöker ju SDU likt sitt moderparti SD att alltid göra snart sagt alla frågor till en politisk sådan och helst av allt ta på sig offerkoftan då de anser sig ofördelaktigt behandlade.


Men SDU:s lågvattenmärke på det här mötet var nog när de tog upp en av på mötet medverkande Ungdomsstyrelsens representanters politiska hemvist enbart för att kunna ifrågasätta om Ungdomsstyrelsen handlat partiskt då de avslog SDU:s bidragsansökan:


”Tycker du att det är relevant att du personligen är med i anti SD grupper som privatperson?”


För det första så kan man undra vad avsikten med detta påstående från SDU var då den ”anti SD grupp” de hänvisar till är rörelsen ”Vi gillar olika!? En rörelse som har över 525 000 gillar på Facebook.


Huga så hemskt! Folk som stödjer rörelsen ”Vi gillar olika” är anti SD, för enligt SDU representanten på mötet så är ”Vi som gillar olika” en klart uttalad anti SD rörelse.
Och åter igen så bevisar SDU på helt egen hand att alla som inte tycker som dem är anti SD. Förmodar då att drygt nittio procent av Svenska folket är anti SD då.


Och när man inte trodde att SDU kunde uppträda mer patetiskt än de gör, så lyssna noga alldeles i slutet på denna ljudinspelning vad de anser om insekter i vattnet.
Man kan bara säga att det var bra att SDU spelade in mötet och lade upp det på Youtube, för med det så bevisar de bara sin fullständiga naivitet inför verkligheten och gör sig dessutom på egen hand till åtlöje.


För vem kan egentligen ta dessa ”ungsvenskar” från SDU på allvar efter att ha lyssnat på denna ljudinspelning.


Slutpixlat avslutar också med en uppmaning till SDU:

Gör om gör rätt! Och sluta att ta på er offerkoftan. Känns vid det här laget som ganska omoget att lipa så fort ni inte får som ni vill.

Curt Latinosson för Slutpixlat