24 juli 2014

Är det hat- och rasistsajten Avpixlat som ligger bakom blufföretaget Marknadsinsikt.com?

De bägge Sverigedemokratvänliga hat- och rasistsajterna Avpixlat och Exponerat använder sig av ett bluffande opinionsundersökningsföretag vid namn Marknadsinsikt.com kan man bland annat läsa i en artikel i Dagens Opinion.

Vem som står bakom opinionsundersökningarna är höjt i dunkel. Något företag som heter Marknadsinsikt finns inte registrerat. Vem som har registrerat domänen Marknadsinsikt.com har medvetet dolts via tjänsten Godaddy.

Marknadsinsikt.com domänen registrerades 2013-09-08 av en idag okänd privatperson.Sajten ligger på ett webbhotell i USA.


För branschorganisationen för marknadsundersökningsföretag, Smif, är Marknadsinsikt en okänd aktör.

”Nej, jag har inte hört något om detta och det är ingen som har hört av sig till mig med frågor (om Marknadsinsikt). Därför kan jag inte uttala mig”, säger Smifs generalsekreterare Anna Broback som betonar att Marknadsinsikt definitivt inte är medlem i Smif.

På Marknadsinsikt.com återges tidigare opinionsmätningar. Sverigedemokraterna har generellt högre andelar än vad andra opinionsinstitut har. Den främlingsfientliga sajten Exponerat har använt sig av Marknadsinsikts opinionsmätningar och beskriver Marknadsinsikt som "den mest trovärdiga då antalet tillfrågade är flera gånger större än de andra marknadsinstituten".


Det att andelen tillfrågade är fler gånger större än andra marknadsinstitut är naturligtvis en ren lögn. Och att de Sverigedemokratvänliga hat- och rasistsajterna Avpixlat och Exponerat refererar till Marknadsinsikt.com som friserar opinionssiffrorna i SD:s favör är egentligen inte då i sammanhanget förvånande. Siffrorna från detta blufföretag har även frekvent spritts av många SD-politiker på deras hem- och Facebooksidor och via deras Twitter.


Och märkligt nog så är det ens så länge faktiskt bara Avpixlat, Exponerat och den nazistiska sajten Nationell. nu som använt sig av Marknadsinsikt. com, vilket väcker en hel del frågor om vilka det är som egentligen ligger bakom Marknadsinsikt.


Att det brottsdömda klientel som ligger bakom Exponerat skulle ligga bakom Marknadsinsikt tror vi inte på. För Avpixlat var de som först använde sig av Marknadsinsikt då de den 8 december 2013 klockan 10:47 publicerade november månads opinionsmätning. Exponerats publicering av samma mätning skedde inte förrän klockan 23:46 samma dag. Och vi vet ju att de bägge hat- och rasistsajterna ständigt är i luven på varandra om vilken av dessa sajter som är den bästa rasistsajten i Sverige, så att Exponerat skulle ha låtit ge denna nyhet till Avpixlat av ren goodwill känns oerhört avlägset.

 
Avpixlat har också nu av någon anledning nu raderat alla länkar om Marknadsinsikt.com på sin sajt. Dock så går sådant aldrig att ta bort från nätet permanent. LÄNK.


Anledningen till att Avpixlat avlägsnat blufföretaget Marknadsinsikt är förmodligen att man var rädd att bli avslöjade som de som egentligen ligger bakom detta blufföretag. För straxt efter att man rensade bort alla uppgifter om Marknadsinsikt från Avpixlat så planterade de också ryktet på olika sajter om att det skulle vara Researchgruppen som låg bakom Marknadsinsikt, då i avsikt att åsiktsregistrera SD-medlemmar som man utryckte sig. Vilket Avpixlat återgen sprider som rykte då man igår publicerade detta på sin Newsdesk:Naturligtvis är Avpixlats påstående av det rent absurda slaget. Men inte förvånande då det var just Researchgruppen som avslöjade de anonyma näthatarna som frekvent gjorde främlingsfientliga och rasistiska inlägg ibland annat Avpixlats kommentarsfält. Vilket de 2014 belönades för tillsammans med Expressen med en Guldspade för sitt avslöjande.


Att Avpixlat och just dess så kallade ansvarige utgivare, Mats Dagerlnd har ett mycket ont öga till just Researchgruppen för deras avslöjande är ingen nyhet, så varför inte försöka med att köra en dubbelbluff. Där man först låtsas om som man inte har något med Marknadsinsikt att göra, för att sen kasta skulden på motståndarsidan.


För allvarligt talat, vem annars än just Avpixlat och dess Sverigedemokratiska beskyddare och donatorer skulle ha något intresse av att skapa ett blufföretag för att med falska opinionsmätningar försöka öka på SD:s opinionssiffror. För om detta opinionsföretag varit seriöst så skulle väl deras siffror ha publicerats i andra medier än just bara Avpixlat , Exponerat och en och annan nazisajt?


Torbjörn Sjöström, vd för undersökningsföretaget Novus, reagerar starkt på Marknadsinsikts metoder. 

”Ett företag som agerar så kan omöjligt vara seriöst”, säger han i en mejlintervju till Dagens Opinion.

Han tycker Marknadsinsikts agerande riskerar att förstöra förtroendet för hela undersökningsbranschen.

”De mörkar medvetet organisationsnummer, telefonnummer, adress och ansvarig person. För mig är det ännu värre i en förtroendebransch, där kunden och respondenten är beroende av leverantörens integritet”, anser Torbjörn Sjöström.

Hos Konsumentverket är Marknadsinsikt emellertid väl känt. Myndigheten har fått in ett 30-tal anmälningar om "sms-spam" och otillåten reklam. På internet förekommer uppgifter om att de sms-mottagare som svarar på undersökningen men anger ett svar som inte överensstämmer med de förutbestämda svarsalternativ som Marknadsinsikt skickar ut, krävs på pengar. En uppgiftslämnare anger den obekräftade summan 10 kronor per sms. Enligt anmälningarna till Konsumentverket kan Marknadsinsikt höra av sig en gång i timmen på vardagar. En person säger sig ha blivit kontaktad vid 21 tillfällen.


Så får du ett sms eller blir uppringd från blufföretaget Marknadsinsikt.com så svara inte. Riksen är att du blir skinnad på en massa pengar.


Curt Latinosson för Slutpixlat