25 juli 2014

Ingrid Carlqvist: Stockholm Pride = Pedofilvarning och massivt spridande av könssjukdomar!


I en artikel i dag i den islamofoba hat- och rasistsajt Dispatch International, så skriver den numer till Danmark landsflyktande islamofoben Ingrid Carlqvist så här under rubriken, ”Stockholms stad sponsrar riskfylld livsstil”, angående den kommande Pridefestivalen i Stockholm:

”Partier, fackförbund, Svenska kyrkan, storföretag – alla flockas de kring Stockholm Pride. Borta är kritiken om festivalen som vulgär och förargelseväckande. Men bakom Prides slagord om kärlek och allas lika värde döljer sig också något helt annat:


Pride Ung med pedofilvarning, Pride Kinky med mänskliga, hoppande hundar och risk för massiv spridning av könssjukdomar.


 I Sverige har det blivit näst intill omöjligt att tala om de negativa effekterna av en homosexuell livsstil. Men internationella studier visar att denna livsstil kan förkorta livstiden med mellan 10 och 20 år, leda till en mängd sjukdomar och stor ångest inför de många tester utövarna ständigt tvingas utsätta sig för.


Homosexuella är dessutom kraftigt överrepresenterade i olika slags missbruk och lider oftare än heterosexuella av olika psykiska sjukdomar."


När Carlqvist påstår att homosexualitet skulle vara en ”livsstil”, så visar det inte enbart på en enorm okunskap om homosexualitet från hennes sida, utan även på en förutfattade mening om andra människors liv och leverne . Carlqvist tycks tro att folk lockas in i homosexualitet?


Sen anser Carlqvist inte förvånande i slutet av sin artikel att Stockholm Pride enbart är ett jippo: "Det är en politisk propagandaapparat från vänster.” 

Och med tanke på hur Carlqvist utformat sin artikel så är hon numer inte bara en hårdhudad islamofob utan även en paranoid homofob.

Carlqvist utvecklar även sina homofobiska tankar Under rubriken, "Varför locka in unga i en farlig livsstil" i dagens ledarartikel i DI.

"För min del får folk ha sex med vem de vill – så länge det handlar om vuxna och villiga personer. Men varför lägger staten, Svenska kyrkan och storföretag miljoner kronor på att locka in ungdomar i en livsstil som är minst sagt självdestruktiv – utan att informera om riskerna? Det råder alltså ingen tvekan om att den homosexuella livsstilen för med sig både fysiska och psykiska sjukdomar, som i sin tur leder till kortare liv."

Ingrid Carlqvist kastar utan tvekan sten i sitt eget glashus, för ny forskning från Columbia University visar nämligen att människor som hyser homofoba åsikter tenderar att leva betydligt kortare än andra.

Forskarna bakom undersökningen menar att den ökande hälsorisken ligger i att personer som hyser fördomar ofta är mer stressade och bär på mer ilska, något som kan leda till hälsoproblem. Homophobic people live shorter lives.


Och med tanke på att Ingrid Carlvist även hyser fördomar mot muslimer och har klara islamofoba åsikter så borde hon kanske tänka på sin egen hälsa istället för att "bekymra" sig om hur andra människor lever sina liv. Men nu är ju Carlqvist ute på någon form av korståg i bästa Don Quijote anda och jagar hjärnspöken, så hon är nog utom all räddning vid det här laget. 


Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – "Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel." (Cicero)

Raffina Wall för Slutpixlat