13 jan. 2013

AVPIXLAT uppmanar till hot!


Sverigedemokraternas egen rasistsajt Avpixlat uppmanar utan tvekan folk att använda sig av hot på ett eller annat vis. Enligt lagen så kallas detta för anstiftan till uppvigling.


Uppvigling innebär i svensk rätt att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet. Om brottet är ringa döms ej till ansvar, men om brottet bedöms som grovt kan den skyldige dömas till fängelse i upp till fyra år.


Brottet uppvigling regleras i andra paragrafen i brottsbalkens sextonde kapitel, "Om brott mot allmän ordning":


Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.Avpixlats uppmaningar är alltså av högst brottslig karaktär. Och genom att på detta vis hänga ut inte bara vanliga meningsmotståndare utan även journalister så tar man upp sina hot på en helt annan nivå då man även hotar pressfriheten och yttrandefriheten genom sitt agerande.Detta borde vara nog för att myndigheterna skulle agera och permanent släcka ned rasistiska hatsidor som Avpixlat bland annat.


Detta skulle naturligtvis få de som finansierar och stödjer bland annat Avpixlat att hävda att det vore ett brott mot yttrandefriheten i landet. Men nu är det så att i yttrandefriheten ingår inte att anstifta till hot eller uppvigling. Detta är ett brottsligt beteende som bör straffas och de ansvariga bör ställas inför rätta.


Karl-Johan Johansson-Svensk Chefredaktör för Slutpixlat
SvD