5 jan. 2013

Djupdykning i Avpixlats rasistpöl!Vår reporter Raffina Wall har gjort en djupdykning i den av Sverigedemokrater sponsrade rasistsajten Avpixlat. Och efter en närmare analys av denna rasistiska dyngpöl kom hon fram till följande intressanta slutsatser.

Den av Sverigedemokrater sponsrade sajten Avpixlat, tidigare kallad "Politiskt Inkorrekt," är en av de största rasistiska hatsajterna jag besökt i Sverige. Inte nog med att den Sverigedemokratiska riksdagspolitikern Kent Ekeroth upplåter sitt konto för donationer till denna sajt, Jimmie Åkesson tycker också att Avpixlat är sajten där man ”uttrycker sanningar som andra medier inte gör. De tillhör den sunda delen av internet.”

Och det är just dessa så kallade ”sanningar”, som är drivkraften för rasistsajten Avpixlat. Sanningar som i mångt och mycket enbart är rena lögner för att utmåla framför allt invandrare som roten till allt det onda i samhället. För om det är något Avpixlat är bra på så är det just att hetsa till än värre hat gentemot invandrarna och i synnerhet mot den muslimska delen av våra invandrare.

Detta fanatiska och rasistiska hat tar sig framför allt utryck i den nätpöbel som använder Avpixlats kommentars fällt som sin egen sandlåda för att komma med sina egensnickrade ”sanningar” om invandringen, invandrare och de som inte råkar ha samma åsikter som dem själva.

Och just de som inte tycker som Avpixlats sandlådepöbel och riktar kritik mot sajten och Sverigedemokraterna kallas allt som oftast för svenskfientliga.  I bästa fall då vill säga. För oftast används andra högst nedsättande kommentarer till de som lyckas få med en kritisk kommentar på Avpixlat. För det mesta så brukar Avpixlat ta bort kritiska inlägg. För hur det än är så är den riktiga sanningen något Avpixlat och dess sandlådepöbel inte vill höra.

Ett lysande exempel på hur Avpixat agerar är från senast den 4 januari i samband med rånet mot en guldsmedsaffär i Södertälje. Så här skrev Avpixlat då:

”De övriga rånarna flydde i ett kapat fordon som senare hittades övergivet. Ett stort polispådrag har satts in för att gripa rånarna men ännu har ingen gripits. Något signalement uppges inte i media så vi får gissa oss till rånarnas härkomst. Polisen utesluter inte att det kan röra sig om samma personer som på torsdagen försökte råna en värdetransport i centrala Stockholm.”

”Något signalement uppges inte i media så vi får gissa oss till rånarnas härkomst.”

Detta är ändå en ganska mild variant hur Avpixlat agerar så fort något brottsligt händer. Men bara att ifrågasätta de här rånarnas härkomst visar ju återigen hur Avpixlat försöker att piska upp en mycket hatisk inställning gentemot invandrare.

Detta tillvägagångssätt upprepas frekvent på Avpixlat som inte heller drar sig för att hänga ut människor med både namn och bild när det passar dem. Vilket de också har fått mycket kritik för i den riktiga pressen. Den press som Avpixlat och dess pöbel kallar för en svenskfientlig medieankdamm som utövar åsiktsfascism.  Förövrigt så använde sig ju Avpixlat själv av åsiktsfascism genom att plocka bort ett inlägg jag gjorde där jag ifrågasatte om det inte var lite dumt att gå ut och spekulera i om vilka rånares härkomst var innan de hade mer på fötterna i fråga.

En annan sak Avpixlat använder sig av är så kallade fejkade artiklar. Artiklar som förmodligen är skrivna av någon av Avpixlats ”krönikörer” eller någon med stark anknytning till sajten. Dessa fejkade inlägg dyker upp med jämna mellanrum och handlar för det mesta om hur viktigt det är att bevara traditionerna och svenskheten i landet. Dessa texter är oftast av stark nationalistisk karaktär som oftast gärna vill piska upp hatet gentemot invandrare. Efter att ha studerat ett antal av dessa fejkade inlägg så kan man utan allt för stora svårigheter dra slutsatsen att de är skrivna av en och samma person. Stilen i artiklarna är allt för lik för att det skall kunna röra sig om ett flertal olika individer.

Här är en bit ur ett av dessa fejkade inlägg. Under rubriken,"Ty vi äro nordmän i blod och sed," skriver signaturen, ”E.H.” så här:

”Problemet idag är att allt för många invandrare inte för sig med respekt och detta går sorgligt nog ut över de bra invandrarna. Istället väljer de att våldta vita kvinnor, råna vita män, kvinnor och barn. De väljer att elda bilar, skolor och bostäder. De väljer alltför uppenbart att leva på bidrag hellre än arbete. De åker flagrant på långa semesterresor till de länder de uppgett sig inte kunna återvända till. Ensamkommande barn med mer rynkor än vad jag har finner regelbundet sina familjer då de äntligen får PUT. Svensken är mycket tålmodig, och förlåtande, ty det krävs i ett klimat som vårt. Men tålamodet är på upphällningen och reaktionen på dagens missförhållanden riskerar att bli stark. Förhoppningsvis kan vi hitta en lagom balans i debatten och politiken innan allt är för sent. Men det måste ske mycket snart.”

Vad är det då som gör att Avpixlat och dess vidhängande nätpöbel har en så hatisk o rasistisk inställning till invandrare och ett sådant misstroende för svensk media?

För att få svar på detta måste vi se på främlingsfientligheten och rasismen ur ett vidare perspektiv.
Främlingsfientlighet, alternativt xenofobi, är en stark eller irrationell motvilja eller rädsla för människor från andra länder, eller som en oskälig rädsla eller hat mot främlingar eller det som är främmande eller konstigt.  Ordet xenofobi är sammansatt av två grekiska ord: ξένος ( Xenos), som betyder "främling", "utlänning" och φόβος ( Phobos), som betyder "rädsla".
 
Begreppet "främlingsfientlig" används ibland som benämning för uppfattningen att människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i. På så sätt skiljs begreppet från "rasism" som istället är grundat på ideologiska föreställningar om förmodade genetiska (rasbiologiska) eller menande essentiellt kulturella skillnader mellan folkgrupper, så kallade raser. Båda nämnda perspektiven inom rasistisk ideologi innebär hierarkisk social ordning där vissa med ett visst ursprung anses mer värdefulla och därför överordnas andra, ett perspektiv som saknas inom främlingsfientligheten.

Rasism definieras i allmänhet som åtgärder, förfaranden eller tro som speglar en världsbild uppdelad i raser, en ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas "raser". Denna ideologi innebär en tro att medlemmar i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor, eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och andra kulturella beteenden ärvs och att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra. Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga raserna påpekas och användas som utgångspunkt för att berättiga diskriminering.

Frågan om vad som orsakar rasism kan närmas från flera håll. Enligt vissa psykologiska teorier ger frustration ofta upphov till aggression, och när det verkliga objektet för aggressionen är oåtkomligt eller okänt, kan känslorna istället riktas mot oskyldiga individer eller grupper. Detta hör ihop med Sigmund Freuds försvarsmekanismer, förskjutning samt psykologisk projektion.

Rasistiska åsikter grundar sig vanligen på skillnader mellan raser, etniska grupper eller kulturer. Dessa skillnader kan vara statistiskt säkerställda, erfarenhetsbaserade eller erhållna genom hörsägen. En vanlig angreppsvinkel för rasistiska åsikter är att påpeka skillnader i brottsbenägenhet, kvinnosyn och ursprungslandets ekonomiska och kulturella utvecklingsnivå.

Vad man sammantaget kan dra för slutsatts av den av Sverigedemokrater finansierade hatsajten Avpixlat och dess nätpöbel, är att de består av en samling mycket rädda personer med multifobier gentemot det och dem de inte känner sig hemma med. Och att försöka övertyga dessa individer om att verkligheten är en helt annan lär nog tyvärr bli svårt, då de inte kan acceptera att invandrare också är människor. De är helt enkelt så indoktrinerade i sitt eget hat att de inte kan se verkligheten för vad den är.

Kan man inte acceptera att vi lever i en mångkulturell värld och numer i ett mångkulturellt svenskt samhälle så lär man få det svårt. För hur det än är så är mångkulturen här för att stanna. Man kan och bör inte vrida klockan tillbaks i den globala utvecklingen som bland annat Sverigedemokraterna vill göra. För vem vill leva i ett land i isolation fullt av hat mot medmänniskorna. Inte majoriteten av svenskarna i alla fall.

Raffina Wall för Slutpixlat

(PS. Kan tänka mig att Sverigedemokraterna och Avpixlats anhängare fick skrämselhicka när Centerns nya idéprogram offentliggjordes för ett tag sedan. Speciellt förslaget om fri invandring gjorde ju åtminstone att gaphalspöbeln gick upp i falsett. Centerpartiet är ju visionärt och ser fördelarna med ett mångkulturellt samhälle. DS.)