14 feb. 2013

VUKUUMPACKAD!

Som ett svart hål i rymden!


Slutpixlats reporter Raffina Wall har upptäckt att i en rasists hjärna finns inte mycket att hämta. Hon kontaktade den kände hjärnforskaren Brainulf Ulfsson som genom sin forskning om vad som döljer sig i en Sverigedemokrats hjärna har kommit fram till följande icke revolutionerade resultat.


Raffina Wall och Brainulf Ulfsson träffades över en slät kopp kaffe på institutet för paraonormal hjärnforskning i Sölvesborg, och följande intressanta intervju blev resultatet.


”Säg mig herr Brainulf Ulfsson, vad skiljer en normal persons hjärna från en Sverigedemokrats hjärna?”


”Kära fröken Wall, nu skall vi inte tillskriva att en Sverigedemokrat har hjärna. Det vore att gå allt för långt. Det intressanta som jag kommit fram till i min forskning är avsaknaden av hjärna hos Sverigedemokraterna. Man kan helt enkelt säga att där normala personer har en hjärna så är denna hos en Sverigedemokrat ersatt av ett stort vakuum.”


”Vakuum!?”


”Korrekt uppfattat, fröken Wall. I min studie av ett antal framträdande Sverigedemokrater så fann jag via hjärnscanning med hjälp av magnetröntgen absolut ingenting.”


”Ingenting!?”


”Korrekt uppfattat, fröken Wall. Inte ens tillstymmelse till en enstaka hjärncell gick att uppbringa. Där fanns enbart ett stort vakuum. Vilket fysikaliskt betyder att det inte finns någon materia alls. Enkelt uttryckt består innehållet i en Sverigedemokrats skalle av inget. Detta betyder att till och med Homer Simpson är vida intelligent i jämförelse med en Sverigedemokrat.”


”Homer Simpson!?””Ja, han har ju åtminstone hjärna, även om den är oerhört liten.”


”Men hur kan nu en Sverigedemokrat fungera om han saknar hjärna?”


”Kära fröken Wall. En Sverigedemokrat fungerar enbart därför att ryggmärgen, vilket är en förlängning av det centrala nervsystemet fortfarande är aktivt. För i höjd med ländkotorna, vertebrae lumbales, så smalnar ryggmärgen av i den konformade conus medullaris, för att sedan övergå i ett filament, (en tunn sträng) som innehåller några nervtrådar. En av dessa nervtrådar når slutligen ned till coccygael vilket är det samma som svanskotan. Och det är härifrån som ryggmärgen kan agera självständigt genom att avge motoriska signaler (reflexer) utan att först rådfråga hjärnan. Så i min forskning om Sverigedemokraterna drog jag då slutsatsen att det är härifrån en Sverigedemokrat styrs eftersom de saknar en hjärna.”


”Från arslet, med andra ord herr Ulfsson.”


”Korrekt uppfattat, fröken Wall!”


”Ja det förklarar ju en hel del om hur en Sverigedemokrat tänker och agerar. Men herr Ulfsson, kan detta substitut i arslet till en riktig hjärna verkligen frambringa något vettigt?”


”Nej absolut inget, fröken Wall. Dock så har jag i min forskning funnit att likt dinosaurien Stegosauris, vilken hade två hjärnor, varav den ena kontrollerade nervsignalerna vid höften, så har en Sverigedemokrat samma uppbyggnad, ja då utan huvudhjärna vill säga. Denna lilla reservhjärna hos en Sverigedemokrat kan närmast efterliknas vid en dåligt lagrad mögelost.”


”Mögelost!?”


”Korrekt uppfattat, fröken Wall. Faktum är att denna mögelost till hjärna är en tillbakabildning av än en gång betydligt större mögelost eller hjärna om vi nu skall kalla det så. Vid en titt i ett svepelektronmikroskop på denna rest av hjärna fann jag att den var indelad i ett antal sektioner varav hatcentrum upptog större delen.”


”Hatcentrum!?”


”Korrekt uppfattat, fröken Wall. Hatcentrum är uppenbart det som enligt min forskning gör att en Sverigedemokrat överhuvudtaget existerar. Vid sidan av hatcentrum fann jag även primalskriksdelen. Denna del gör att en Sverigedemokrat kan tala, eller rättare sagt skrika. Detta kom jag fram till vid ett experiment då jag visade ett antal bilder på olika ting och personer. När jag visade bilder på blonda flickor i svensk folkdräkt som dansade runt en midsommarstång var allt lugnt. Men när jag visade en kvinna iklädd en fotsid klänning bärandes en burka, ja då gick decibelmätarna i topp och vi var här på institutet tvungna att efter det experimentet byta fönstren i lokalen då det primalskri denne Sverigedemokrat utstötte vida överskred arbetsmiljöverkets rekommendationer om en skälig ljudnivå på en arbetsplats. Tycker faktiskt synd om övriga partiers representanter i Sveriges riksdag som dagligen får arbeta i samma lokaler som dessa primalskrikande Sverigedemokrater.”


Sverigedemokrat!?
Ja detta var mycket intressanta forskningsresultat från hjärnforskaren Brainulf Ulfsson vid institutet för paraonormal hjärnforskning i Sölvesborg. Sammantaget kan man då säga om herr Ulfssons forskning att en Sverigedemokrat är som en vakuumpackad fryst sill, utan huvud. Men det var väl ingen nyhet för gemene man. Ja det vill säga förutom det att där normalt folk har arslet har också Sverigedemokraterna sin hjärna. Vilket i sin tur förklarar all smutsbrun dynga som Sverigedemokraterna och dess pöbelsvans häver ur sig.


Kära läsare! Observera att denna artikel i Slutpixlat består av satir, ironi och en ”gnutta” sarkasm. Så ni som tänker och uppträder som normala svenskar förstår säkert vad det handlar om. Däremot så kan man ju aldrig veta vad pöbeln på Mats Dagerlinds och Sverigedemokraternas inofficiella rasist och skandalsajt Avpixlat kan tänkas hitta på. Men uppriktigt sagt så bryr vi oss inte, för egentligen så borde ju en sådan här artikel passa den Sverigedemokratiska pöbeln utmärkt, då den är allt annat än politiskt korrekt.

Och för övrigt så debatteras idag arbetskraftsinvandringen i riksdagen efter att SD så krävt. Någon som är förvånad? Enfrågepartiet Sverigedemokraterna förnekar sig inte.


Raffina Wall för Slutpixlat