4 mars 2013

Journalister till rasistpress sökes!?Nu säger sig Sverigedemokraterna rekrytera journalister till en ny parti tidning. Ambitionen är att publicera en tidning redan i vår.


Och bakom denna satsning står det helägda dotterbolaget till SD, dårtid & Forntid, förlåt Samtid & Framtid. Ni vet han järnrörs Eriks skötebarn.


Martin Kinnunen, SD:s pressansvarige säger att de tror sig kunna hitta journalister till sin nya tidning.


”Vi har en del uppslag, och tror oss kunna hitta personer med journalistisk erfarenhet från etablerade medier. Just nu förs det samtal med ett antal personer, som andra i branschen känner till. Vi är ganska säkra på att vi kommer att kunna hitta ett bra lag, säger Martin Kinnunen.”


Månde herr Avpixlats Mats Dagerlind komma i tanke då? Nej knappast det handlade ju om etablerade medier och inte om en obskyr hat och rasistsajt. Men med SD vet man ju dock inte.


Kinnunen säger också att det inte är så lätt att hitta journalister som skulle kunna tänka sig att arbeta på tidningen.


Det har vi på Slutpixlat full förståelse för då den journalist som hoppar på ett sådant uppdrag förmodligen måste vara tämligen ointresserad av en objektiv och adekvat journalistik.


Nu sägs det inte vad denna nya tidning kommer att kalla sig. Får vi från Slutpixlat föreslå följande ”bra” namn på denna nya rasistblaska: ”Avpixlat 2.” ”Dårtid & Forntid.”


Varför slår ni inte på stort från första början Sverigedemokraterna och kallar den för, ”Dagens Rasist.” Det stämmer betydligt bättre överens med ert politiska budskap.


Raffina Wall för Slutpixlat