4 mars 2013

Ett land, ett folk, en ledare!Ett land, ett folk, en ledare!?

En fråga som ständigt dyker upp i dagens samhällspolitik är de likheter mellan forna tiders nationalister och dagens nationalister.


Ur ett historiskt perspektiv är det inte svårt att jämföra dagens nationalistvurmare (Sverigedemokraterna) med gårdagens motsvarigheter (Nationalsocialisterna i Tyskland).


Bägge dessa former av nationalism kan betecknas som Etnisk nationalism.

Etnisk nationalism eller etnonationalism definierar nationen på etnisk grund, där etniciteten alltid inbegriper ett element av härkomst från tidigare generationer (ius sanguinis). Den inbegriper också tankar om en kultur som gruppmedlemmarna delar med sina förfäder, och vanligen ett gemensamt språk. Medlemskap i nationen anses ärftligt. Staten får sin politiska legitimitet från sin status som hemland för den etniska gruppen, och från sin funktion som skydd för den nationella gruppen och funktionen som stöd för dess kulturella och sociala liv som grupp. Tankar om etnicitet är mycket gamla, men modern etnisk nationalism är starkt påverkad av Johann Gottfried von Herder, som förde fram begreppet ”folket” (das Volk), och Johann Gottlieb Fichte. Etnisk nationalism är nu den dominerande typen och kallas ofta helt enkelt ”nationalism”. Den tyska nationalismen från 1800-talet fram till och med andra världskriget var en etnisk nationalism med romantiska drag. I 30- och 40-talets Nazityskland växte en nationalism med rasistiska inslag fram. Under parollen "ett land, ett folk, en ledare" kopplade nazismen samman nation, etnicitet och politiskt styrelseskick. Nazistisk nationalism bygger även på socialdarwinism och idén om kamp mellan nationerna, och kampen för den egna nationen.


En grundbult i nationalismens doktriner är just etniciteten. Dem och vi. Denna uppdelning av folk tar sig utryck i främlingsfientlighet och rasism. Skillnaden mellan nazisternas världsbild och Sverigedemokraternas om vilken etnicitet man tillhör och vilka som inte skall ingå i denna etnicitet kan betecknas som liten.


Nationalismen har genom alla tider genomsyrats av just främlingsfientlighet och rasism.


Rasism definieras i allmänhet som åtgärder, förfaranden eller tro som speglar en världsbild uppdelad i raser, en ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas "raser". Denna ideologi innebär en tro att medlemmar i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor, eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och andra kulturella beteenden ärvs och att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra.  Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga raserna påpekas och användas som utgångspunkt för att berättiga diskriminering.


Nazisternas ideologi, där man utsåg bland annat judarna och romerna som de som just inte tillhörde den egna etniciteten, och på så vis hetsade sina följare till inte enbart diskriminering av dessa judar och romer utan senare även ren rasism som slutligen resulterade i systematiskt folkmord på över 11 miljoner människor.


Nu har vi tyvärr i Sverige just ett sådant parti vid namn Sverigedemokraterna som via sin nationalistiska ideologi där just vilken etnicitet man tillhör är det avgörande i deras politiska agenda.


Nazisterna riktade i första hand in sig på judarna som det stora hotet mot det egna landet. I Sverige riktar Sverigedemokraterna in sig på muslimerna som just det stora hotet. Tongångarna i hur detta hat gentemot folk av en annan etnicitet är de samma då som nu. Genom att misstänkligöra, förtala och allmänt utmåla just muslimerna som det största hotet mot Sverige så klär sig därmed Sverigedemokraterna i samma rasistkostym som nazisterna gjorde. Att sen Sverigedemokraterna säger sig stå på judarnas sida i dagsläget är bara ett spel för galleriet då man anser sig ha en gemensam fiende i just muslimerna.


Historien går igen sägs det ju. Nazisterna hade ju sin ”Völkischer Beobachter” som språkorgan för sina främlingsfientliga och rasistiska påhopp. Sverigedemokraterna har sin hat och rasistsajt Avpixlat för just samma ändamål.


Tyvärr så är nationalismens ideologier idag inte utrotade. Den typ av nationalism som Sverigedemokraterna står för kan närmast betecknas som romantisk nationalism, där man drömmer sig tillbaks till fornstora dagar då Sverige var en stormakt i Europa. Vad man i sammanhanget helt då tycks ha glömt, eller rättare sagt inte vill höra talas om, är att Sverige inte hade kunnat vara en stormakt om vi inte fått eller begärt hjälp av en mängd olika etniciteter från andra länder. Bara att nämna Vallonerna som på uppmaning av Gustav II Adolf togs hit för sina kunskaper i järnhantering. Utan denna kunskap hade Sverige inte varit en stormakt då dessa Valloner var skickliga vapensmeder.


Nog dags för en och annan Sverigedemokrat att läsa på det egna landets historia och sluta dagdrömma.


Herr Hitler sade ju, ett land, ett folk, en ledare. Vi på Slutpixlat säger när det kommer till Sverigedemokraterna, en dröm, en utopi, en tokstolle.


Karl-Johan Johansson-Svensk Chefredaktör för Slutpixlat