14 mars 2013

Nollvision utan slut.Ingen tycks längre gå säker i SD när väl utrensningarna har börjat.
Enligt vad Nyheter24 avslöjade igår, så kan så många som tio personer komma att uteslutas ur det Sverigedemokratiska partiet.

Med säkerhet så kommer gruppledaren för Västra Götalands regionfullmäktige, kommunpolitiker i Göteborg och medlem i partiets valberedning, Patrik Ehn och hans politiske sekreterare Daniel Rondslätt att bli uteslutna.

Ett tungt namn som inom SD som således får gå.

Vilka de övriga är som blir tvungna att lämna SD är inte i dagsläget känt. Det avgörs på måndag då partiet har ett extrainsatt partistyrelsemöte. Och många inom SD är nu rädda för vilka fler som får hamna inför stupstocken.

Sverigedemokraternas ungdomsförbunds ordförande Gustav Kasselstrand och dess viceordförande William Hahne visar sitt fulla stöd för Patrik Ehn, och borde därför inte känna sig säkra på att de inte heller blir uteslutna. William Hahne sa så här på Twitter efter beskedet: ”Huvuden rullar åt höger och vänster. Ingen sitter säkert. Vem härnäst?”

I Jimmie Åkessons fiktiva jakt på den nolltolerans han talar om, kan detta mer liknas vid en lättversion av ”de långa knivarnas natt.”

Om nu Åkesson och hans närmsta trojka avser att genomföra sin nolltolerans mot rasism inom partiet så lär det vara ett arbete utan slut för honom. För det går snart inte en vecka utan att man får höra en Sverigedemokratisk politiker komma med ett mer eller mindre rasistiskt uttalande.

Tror mer att Åkesson och hans innersta trojka mer är ute efter att stärka sin egen ställning och bli av med de kritiska rösterna inom partiet. Med andra ord de som öppet säger det som alla Sverigedemokrater egentligen tänker, men för tillfället inte är politiskt korrekt att säga.

Här lär nog höras än mer kritiska röster inom SD mot Åkesson då det på måndag meddelas vilka fler som blir persona non grata.


Åkesson konsoliderar därmed sitt grepp om partiet och gör sig av med för honom obekväma individer.  Ett mönster som känns igen från andra totalitärt styrda partier genom historien. De långa knivarnas natt går igen. Ingen går längre säker.

Karl-Johan Johansson-Svensk Chefredaktör för Slutpixlat