25 mars 2013

Otrevliga vibbar från rassegregationens tider.


Detta att dela upp människor i dem och vi, som uppenbarligen ett bussbolag nu gjort får en att tänka tillbaks på hur det såg ut i USA:s södra stater på 50 o 60-talet. Där förekom också segregering mellan svarta och vita människor där lagen föreskrev att svarta skulle lämna sina sittplatser åt vita.

Ombordstigningen för de svarta var en formell procedur: först löste man biljett framme hos chauffören, sedan steg man av bussen för att återigen stiga ombord genom dörren längst bak. Sittplatserna var indelade i två sektioner: en för vita passagerare och en annan för svarta. Det fanns särskilda regler som passagerarna var tvungna att åtlyda. Svarta fick inte sätta sig intill vita, inte ens om mittgången skilde dem åt. Om ingen sittplats var ledig för vita, var de svarta skyldiga att ge upp sin plats till den vites förmån.


Rosa Parks
Alla var av uppenbara skäl inte nöjda med denna diskriminering på grund av hudfärg och den 1 december 1955 vägrade en svart kvinna i staden Montgomery, Alabama att ge upp sin sittplats åt en vit. Hennes namn var Rosa Parks. Den dagen när Parks satt på bussen var hennes reaktion mot bussförarens uppmaning "I'm not movin', you may arrest me if you need to" och greps sedan av två poliser. Händelsen utlöste Bussbojkotten i Montgomery som brukar ses som starten för den moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen där ibland annat Martin Luther King Jr och Ralph Abernathy var två av förgrundsgestalterna vid sidan av just Rosa Parks.

Bussbojkotten kom med tiden att utvecklas till ett ekonomiskt bakslag för Montgomerys kollektivtrafik. Detta eftersom stadens svarta invånare, vilka utgjorde huvudparten av de bojkottande, också utgjorde huvudparten av kollektivtrafikens betalande resenärer. Bussbojkotten avslutades den 20 december 1956. Det var datumet då en ny federal lag trädde i kraft, en lag som deklarerade att Alabama och Montgomerys bestämmelser om rassegregerade bussar var oförenligt med den amerikanska konstitutionen.

Och nu 58 år senare kan vi se att ett bussbolag åter igen försöker segregera människor. Och värst av allt, det sker i Sverige!?

Inte bara är det dags att ställa bussbolaget ansvariga mot väggen. Viking Line borde också omedelbart avbryta samarbetet med bussbolaget. Allt annat vore skandal då bussbolaget använder sig av uppenbar diskriminering av människor enbart på grund av att de har ett utländskt namn.

I Sverige år 2013 ska sådan här diskriminering INTE få förekomma över huvud taget.

Även den ambulanspersonal i Gävle som uppges ha uttryckt sig rasistiskt och sedan vägrade att köra en skadad asylsökande pojke till akuten stängs nu av. SvD

Expo: Makabert att dela in passagerare.


Raffina Wall för Slutpixlat

Läs mer om medborgarrättsaktivisten Rosa Parks.