28 mars 2013

Slutpixlat varnar för miljöfarligt avfall!Det har till Slutpixlats kännedom inkommit att den av Sverigedemokraterna sponsrade hat och rasistsajten Avpixlat försöker kränga påskägg med ett högst tvivelaktigt innehåll.

Vi vill nu här från Slutpixlat starkt varna allmänheten för att befatta sig med dessa ägg och dess högst osmakliga innehåll.
  
Skulle ni komma över eller få ett sådant här ägg nu i påsk så rekommenderas starkt att detta inlämnas till närmsta destruktionsanläggning då det är att klassa som ett högst miljöfarligt organiskt avfall.

Farligt avfall är avfall som innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. De farliga egenskaperna kan vara akuta såväl som långsiktiga. I lagstiftningen definieras farligt avfall som dels sådant avfall som är markerat med en asterisk * i bilaga 4 till avfalls­förordningen (2011:927), dels avfall utan asterisk som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 1 till förordningen.

Anita Svensson-Vilegård Redaktionssekreterare