16 mars 2013

Total genomlysning?"Jaha!? Ser att statsministern har bytt tapeter på sitt kontor igen."

Så kan Slutpixlat nu avslöja att det varit en hälsokontroll av samtliga riksdagsledamöter för att se om några var anpassade till en civil karriär.

Resultatet visade att majoriteten av våra riksdagsledamöter var vid god hälsa. Dock så restes det en del frågetecken kring de Sverigedemokratiska riksdagsledamöternas hälsa.

Socialminister, Göran Hägglund, som har ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna avböjer att kommentera de Sverigedemokratiska riksdagsledamöternas hälsa. Han hänvisar istället till miljödepartementet med kommentaren: ”Detta är en fråga för miljödepartementet. Det är de som handlägger frågor om miljöfarligt avfall.

Curt Latinosson för Slutpixlat

SvD