24 apr. 2013

Att söndra genom att härska, då ökar avhoppen!

Åkesson kör uppenbarligen med metoden att söndra genom att härska, som är en angreppsmetod, problemlösningsmetod respektive krigföringsmetod som går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Förhoppningsvis kan därefter dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget. Och ser vi historiskt så var just denna metod som romarna på sin tid använde för att skilja mindre stammar från varandra, så att dessa kunde bekämpas en och en i små grupper istället för en stor armé.

Och det är just det komplexa sammanhanget som Åkesson är rädd för. Att innerst inne är alla Sverigedemokrater rasister. 

Så det är därför han exekverar sin nolltolerans mot rasism med blygsamma metoder. För skulle han använda en traditionell angreppsmetod genom en bred och massiv attack för att råda bot på rasismen inom partiet så är nog Åkesson den som får lämna partikansliet och låsa dörren som siste man kvar på täppan.

Men hur än vilken metod Åkesson anammar så kvarstår faktumet att det jäser ute ibland det Sverigedemokratiska partiets lokalpolitiker och gräsrötter.
  
I en allt stridare ström lämnar nu Sverigedemokratiska lokalpolitiker partiet och sina uppdrag i protest mot partiledningen.

IRM meddelar idag att Sören Eriksson från Borlänge lämnar partiet men inte politiken. Han blir så kallad politisk vilde.

Även Sverigedemokraternas Elinor Engelsson i Göteborg lämnar partiet och alla sina uppdrag.

”Jag är grymt besviken på Jimmie Åkesson och Björn Söder och deras hänsynslösa metoder”, säger hon.

Och från Expo hör vi att Bengt Nilsson i Flen, som uteslöts ur partiet för rasism tänker sitta kvar i Flens kommunfullmäktige som politisk vilde.

Kan det bli vildare än så här inom Sverigedemokraterna? Förutom att SD sen tidigare består av en massa vanliga politiskt inkorrekta vildar så går nu många av dessa och blir politiskt korrekta vildar dessutom!?

Uppenbart är att sprickan mellan partiledningen hos SD och fotfolket nu börjar få proportioner av Grand Canyons storlek.

Och från besvikna och svikna partimedlemmar hörs nu en allt högre klagosång om Jimmie Åkesson och hans högra hand Björn Söder. Och mycket av klagandet beror också på att de anser att den av Åkesson införda nolltoleransen mot rasism inte används konsekvent inom partiet. Och det håller vi med om, för man kan ju undra vad för en hållhake Kent Ekeroth har på Åkesson och Söder eftersom han fortfarande sitter kvar efter diverse klart rasistiska uttalanden. Och det är ju inget han heller precis har slutat med. För att inte tala om riksdagsman och riksislamofobisten Thoralf Alfsson som tycker att man ska förbjuda den islamiska religionen i landet och stoppa muslimer från att komma in i landet. Är inte detta rasism då? 

Men vi på Slutpixlat är inte besvikna på hur Jimmie Åkesson agerar. Ju mer den Sverigedemokratiska interna cirkusen rullar vidare desto bättre för oss och Sverige då SD nu håller på att krackelera inifrån.

Så fortsätt du Åkesson att söndra genom att härska.

Karl-Johan Johansson-Svensk för Slutpixlat