27 apr. 2013

Ett stort grattis till IRM på ettårsdagen önskar vi från Slutpixlat!


IRM - Making SD oroliga since 2012 

Ert idoga arbete med att granska det rasistiska partiet Sverigedemokraterna och dess företrädare i ett års tid nu och dra fram deras smutsiga byk ur garderoben har varit en inspirationskälla för inte enbart oss på Slutpixlat men även alla andra människor som på ett eller annat sätt vill bekämpa intoleransen, främlingsfientligheten och rasismen i Sverige.

Och vi från Slutpixlat vet att ni vidare kommer att fortsätta med ert fantastiska arbete.

Så återigen ett stort grattis! Det förtjänar ni!

Karl-Johan Johansson-Svensk. Raffina Wall. Curt Latinosson. Avram Moscovith. Anita Svensson-Vilegård. Slutpixlat.

Eftersom vi på Slutpixlat gillar IRM så mycket så dela gärna detta vidare och ge dem sitt gillande på Facebook så att de når upp i 17 000 gillar.  Öh… Och om ni har någon Gillar över så blir vi på Slutpixlat inte ledsna om vi också får ett litet gillande .