7 apr. 2013

Så fel Sverigedemokraterna har.
I en artikel i SvD idag skriven av Fredrik Johansson, analys- och policychef på Stockholms handelskammare kan man läsa att invandrar arbetskraft ofta har hög utbildning.

Detta spräcker den myt som Sverigedemokraterna framför allt vill sprida om invandrarna.

”Men bilden av att arbetskraftsinvandring i huvudsak skulle handla om lågkvalificerade och lågutbildade är fel. Utbildningsnivån hos dem som kommer hit är exempelvis högre än genomsnittet för den infödda befolkningen. 44 procent av arbetskraftsinvandrarna från tredje land har högskoleutbildning, jämfört med 34 procent för den inhemska svenska befolkningen, skriver Fredrik Johansson, Stockholms handelskammare.”

Med andra ord så är utbildningsnivån på den invandrande befolkningen hög. Något som Sverigedemokraterna försöker bevisa motsatsen på genom egenfabricerad statistik och rena lögner.

Detta synsätt och denna mytspridning är något som SD:s husorgan Avpixlat gärna sprider vidare. Ofta kallar man de invandrare som kommer hit för icke läskunniga och lågutbildade som enbart söker trygghet på ekonomiska grunder.

”Arbetskraftsinvandringen berikar Sverige. I bildlig och kulturell bemärkelse, men framförallt i bokstavlig och ekonomisk. Den stärker våra företags konkurrenskraft och bidrar till tillväxt och sysselsättning.”

Klart är att Sverige inte vore vad det är idag om vi inte ständigt hade haft en invandring. Och skulle vi inte ha en fortsatt invandring så skulle Sverige inte bara hamna i ett ekonomiskt bakvatten, vi skulle också bli ett tämligen kulturellt fattigt land.

Sverigedemokraternas lösning att kraftigt begränsa invandringen är utan tvekan högst kontraproduktivt för Sveriges framtid.

Karl-Johan Johansson Svensk för Slutpixlat