13 apr. 2013

Sverigedemokraterna och martyrskapets vedermödor.Vid det här laget har det väl inte undgått någon att Sverigedemokraterna gärna anspelar på egenskapat martyrskap när det passar deras syften.

”Tyck synd om oss, vi är ju en så utsatt grupp!”

Så kan det låta emellanåt när en Sverigedemokrat känner sig oförättad. Och när ingen lyssnar så kan man ju alltid ta till knepet att skada sig själv för att få framstå som en martyr, då i tron att man ska få några sympatier.
  
Vi minns väl alla Sverigedemokraten i Malmö, David von Arnold Antoni som ristade in ett hakkors i sin egen panna och påstod att det var två män i 20-årsåldern som gjort detta. Han påpekade också att männen talade ett arabisktklingande språk!?

Patetiskt med andra ord när en Sverigedemokrat försöker ikläda sig martyrskapet för att få lite uppmärksamhet och i vanlig ordning ge invandrande muslimer skulden för det hela.

Ska det göras, så ska det göras ordentligt. Så varför prövar inte Sverigedemokraterna att vandra sin egen Via Dolorosa till Golgata. Låt dem prygla varandra istället för invandrare.

Hårdare Mats! Vi måste ju få folk att tro att jag blivit pryglad av en riktig muslim.

Curt Latinosson för Slutpixlat