10 apr. 2013

Thoralf Alfsson blir lite putt!Observera! Detta är icke en satirisk bild på Thoralf Alfsson. Det är så han ser ut.
Att den Sverigedemokratiske riksdagsmannen och islamofoben Thoralf Alfsson inte gillar vare sig islam eller invandrare är ju ingen nyhet.

På sin egen blogg under rubriken, ”Vänsterbloggare gör det igen” visar Alfsson att han inte gillar, vad han kallar vänsterbloggar.

Han ondgör sig över bloggen ”Inte rasist men…” och påstår att bloggen drivs av närstående personer till Expo. Vilket är ett standarduttryck som ofta används av Sverigedemokrater då de enbart ser saker i svart eller vitt. I det här fallet så anser Alfsson att alla som har sympatier med Expo är att betrakta som medlöpare till dessa. Och då slår Alfsson på stora trumman och kallar dessa sympatisörer för vänsterbloggare. Och han påstår vidare att de har en naiv syn på islam.

Käre Thoralf, låt oss komma med en liten korrigering i det här fallet.

Vi har ingen naiv syn på islam. Det är du käre Thoralf som har en högst förenklad syn på den islamska religionen och det är att betrakta som en högst naivt.

Och sist men inte minst så är Thoralf Alfsson lite putt på oss på Slutpixlat.

Och det är för att vi ifrågasätter hans uttalande om islam.


”Jag säger att islam hör inte hemma i Sverige. Den religionen bör hållas utanför Sveriges gränser.”

Om inte Thoralf Alfsson förstår att hans mycket provokativa uttalande om islam väcker en del frågor och undran så undrar vi på Slutpixlat varför han uttrycker sig som han gör.

Vi förmodar att Alfsson endast är ute efter att provocera en hel religion och dess utövare. Och detta är ju bara att betrakta som ren islamofobi. En synnerligen vanlig åkomma ibland Sverigedemokrater.

Och Alfsson hävdar även att det fotomontage som förekommer i samband med artikeln i Slutpixlat är att betrakta som förtal.

Käre Thoralf, det kallas bildsatir. Något som har förekommit i hundratals år och framför allt varit ett politiskt fenomen som i första hand drabbat politiker som på ett eller annat sätt utmärkt sig.

Och genom ditt uttalande om islam, käre Thoralf så tillhör du numer denna skara som får äran att avbildas i satirform.

Så var inte putt käre Thoralf, var stolt. Inte alla får äran att avbildas i satirform här på Slutpixlat.

Och du Thoralf! Om du nu tror att Slutpixlat är en ren vänsterblogg, så har du grovt fel. Vi på Slutpixlat är en multikulturell grupp med ett vitt politiskt spann från vänster till höger. Ja det vill säga inte längst ut till höger. Sverigedemokrater är vi då inte. Någon ordning får det väl vara.

PS: Kan du utveckla dina tankar om varför islam inte hör hemma i Sverige, käre Thoralf så vore vi glada. Tror Svenska folket också skulle vilja veta lite mer ingående vad du egentligen menar. Framför allt skulle nog Sveriges muslimer vilja ha ett svar på detta. DS.

Raffina Wall för Slutpixlat