8 apr. 2013

Thoralf Alfsson har gjort det igen.Den Sverigedemokratiska riksdagsmannen Thoralf Alfsson tycker att islam borde hållas utanför Sveriges gränser. (Källa: Inte rasist men... )

”Jag säger att islam hör inte hemma i Sverige. Den religionen bör hållas utanför Sveriges gränser.”

Lite underligt att säga så av Alfsson då det faktiskt står i det Sverigedemokratiska partiprogrammet att man är för religionsfrihet i Sverige.

Vi kräver nu från Slutpixlat att Jimmie Åkesson omedelbart handlar enligt den nolltolerans mot rasism som han infört och omedelbart utesluter Thoralf Alfsson ur partiet. Allt annat vore naturligtvis en skandal då han inte enbart anser att en hel religion bör undantas från den religionsfrihet som råder i Sverige, han nedvärderar även en hel religions troende människor med detta uttalande. Vilket inget annat naturligtvis är rent förakt för religionen och dess företrädare. Detta är ren rasism från Thoralf Alfsson och inget annat.

Om Thoralf Alfsson tycker att islam bör hållas utanför Sveriges gränser, så tycker vi på Slutpixlat att Thoralf Alfsson också bör hållas utanför Sveriges gränser.

Han bör då få sällskap av riksislamofoben Mats Dagerlind som tycker att, "Islam bör falla under lagen om hets mot folkgrupp." (Källa: Inte rasist men...)


Raffina Wall för Slutpixlat.