7 maj 2013

Ingrid Carlqvist saknar kognitiv förmåga!Med tanke på hur hatisk och fördomsfull den Islamofobiska blaskan Dispatch Internationals okrönta drottning Ingrid Carlqvist är mot religionen Islam och dess utövare muslimerna, människor från Afrika och meningsmotståndare, så är det nu bevisat varför hon är det.

Hon saknar helt enkelt kognitiv förmåga.

Det visar en undersökning gjord av forskaren Gordon Hodson, psykolog vid Brock University i Ontario.

Brist på kognitiv förmåga gör en person lågintelligent, och lågintelligenta vuxna dras dessutom till socialt konservativa ideologier, enligt studien. Personer med sämre kognitiva förmågor hade mindre kontakt med människor av andra raser.

Då är det naturligtvis inte bra att som Ingrid Carlqvist gör ifrågasätta andra människors IQ genom att påstå att afrikaner och muslimer tillhör den lågintelligenta delen av världens befolkning.

Därmed bevisar ju Ingrid Carlqvist sitt eget synnerligen låga IQ.

Lika lågt IQ som Mats Dagerlind och hans rasistpöbel på Avpixlat har. Frågan är om de besitter någon form av intelligenskvot över huvud taget.


Originalartikeln från Gordon Hodson finner ni i Psychological Scince

Curt Latinosson för Slutpixlat