6 maj 2013

Vardagsrasismen underblåses av SD.Det Sverigedemokratiska partiet, dess företrädare och sympatisörer är ju sedan länge mentalt handikappade av sin rasistiska ideologi.

Och de är utan tvekan de som både uppmuntrar och håller liv i den vardagsrasism som förekommer. Genom att i alla lägen särskilja människor i dem och vi, så fortsätter de på rasismens vedervärdigt inslagna bana.

Utan detta ”dem” och ”vi”, så hade inte det Sverigedemokratiska partiet kunnat existera. De bygger hela sin politik enbart på att utpeka andra människor som mindre värda medan de i sitt ideologiska svammel framhåller sig själva som de rättfärdiga och goda.

Verkligheten är dock en annan. Sverigedemokraterna är absolut inte de goda. De är de onda som genom sin rasistiska retorik och politik gör vardagslivet till ett helvete för många invandrare.

Ska vi komma till bukt med denna vardagsrasism så måste de som förespråkar den  marginaliseras. Och det gör vi bäst på valdagen 2014 genom att sparka ur dem ur riksdagen.

Karl-Johan Johansson-Svensk för Slutpixlat