4 juli 2013

Ingrid Carlqvist säger sig sprida kunskap!?Sprida kunskap och motverka ignoransen!?

Det måste kännas oerhört frustrerande för Ingrid Carlqvist när ingen vill eller ens orkar ta hennes så kallade kunskapsspridande på allvar. Att se det som sin nödvändigaste livsuppgift att sprida allsköns rasistisk hatpropaganda som Carlqvist gör tyder väl ändå på ett stort mått av ignorans gentemot större delen av mänskligheten. Med andra ord så motverkar ju därmed Ingrid Carlqvist sitt eget syfte då hon säger sig vilja motverka just ignoransen.

Att tala med kluven tunga är inte alltid det lättaste.


Raffina Wall för Slutpixlat