8 aug. 2013

Kent Ekeroth vill veta mer?Den Sverigedemokratiske, internt till nåder tagna riksdagsledamoten Kent Ekeroth hade ju som bekant begärt att få ut bakgrundsuppgifter från Brottsförebyggande rådet (Brå) om 4,4 miljoner svenskar som misstänkts för brott.

Som tur var så sade kammarrätten nej till att utlämna uppgifterna till Ekeroth. Då med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen.

Ekeroths yrkande om varför han ville ha ut uppgifterna lät så här:

"Att statliga myndigheter på eget bevåg ges befogenhet att censurera och/eller tolka information som delges beslutsfattare och därmed kan styra vad som kommer ut i den offentliga debatten, utan att någon beslutsfattare kan sätta sig in i de analyser och slutsatser denna statliga myndighet gör, är orimligt."

Man måste fråga sig varför inte Ekeroth rätt och slätt istället i sitt yrkande uppgav den egentliga orsaken till varför han ville ha ut uppgifterna.

”På grund av att vi misstänker att statliga myndigheter alltid censurerar uppgifter på alla dessa kriminella invandrare så vill vi nu ha ut uppgifterna på alla svenskar/invandrare som begått brott så att vi kan hänga ut dessa brottslingar i den sanningssägande sajten Avpixlat.”

För det är väl inte någon som egentligen tror något annat om i vilket syfte Ekeroth och SD annars hade tänkt använda uppgifterna till.

Men vad Ekeroth egentligen borde bekymra sig mer för är väl de hemliga interna uppgifterna om misshagliga SD-medlemmar som den Sverigedemokratiska riksdagsmannen Markus Wiechel samlat ihop. Även högst icke ordinära misshagliga figurer har hamnat i detta hemliga arkiv sägs det.

Detta borde ju få den interna ”städtanten” Björn Söder att agera. För vore det inte bättre att SD försökte städa upp i den interna sörjan av oriktigheter innan man försökte att ge sig på att misskreditera alla invandrare i vanlig ordning.


Curt Latinosson för Slutpixlat.