19 aug. 2013

Mats Dagerlind: ”Jag vill inte bli slagen medvetslös!”Observera att det är Dagerlind själv som iklätt sig slöja.

Den så islamofobiske Mats Dagerlind tycks inte sky några medel för att visa sitt hat gentemot muslimerna.

Nu ikläder han sig i slöja på sitt twitterkonto !? Anledningen är tydligen att han är rädd att bli slagen medvetslös?


Vad nu egentligen Dagerlind egentligen avser med sitt senaste utspel torde han enbart själv veta.


Å ena stunden så ogillar han starkt muslimska kvinnors rätt att få bära slöja, för att i andra stunden mer än gärna själv ta på sig en slöja. Och det enbart för han uppenbarligen tror att detta skulle skydda honom från att få skallen inslagen?

Vi på Slutpixlat tycker att Dagerlind varken gör sig med eller utan slöja. Detta är enbart ytterligare ett försök av Dagerlind att förlöjliga muslimerna.

Den enda han egentligen förlöjligar är ju enbart sig själv. Vilket han numer tycks vara en mästare på. För många slag mot huvudet kan ju göra någon punchdrunk. Frågan är om det inte i Dagerlinds fall är så att han är på våg att nocka sig själv i sina klart förvirrade twitterutspel.

Raffina Wall för Slutpixlat