20 aug. 2013

Slutpixlat får en ny medarbetare av rang.


Ian Gullo
Slutpixlat presenterar med stolthet vår nya redaktionsmedlem, Ian Gullo!

Samtidigt som vi naturligtvis önskar honom välkommen till Slutpixlat media så måste vi även gratulera oss själva till att ha lyckats med att få tag i ett sådant kap i den journalistiska himlens högre sfärer.

Ian Gullo kommer främst att arbeta för oss såsom skribent och krönikör.

Ian är en progressivt konservativ miljonär, med bakgrund inom såväl säkerhetstjänsten, där han bedrev subversiv satirisk verksamhet, som 68-rörelsen sexuella frigörelse. Han är redaktionens politiska analytiker, men svävar emellanåt in i fiktionens värld efter några whisky, vilket gör att den analytiska skärpan och sanningshalten i artiklar kan variera avsevärt.

Anita Svensson-Vilegård redaktionssekreterare för Slutpixlat