21 aug. 2013

SD är bara ett 4 procents parti.


Torbjörn Sjöström, vd för undersökningsföretaget Novus säger på SVT-debatt att ovetenskapliga metoder gynnar SD i opinionsmätningarna.

Han säger att frivilliga väljarundersökningar blir allt vanligare i medierna. Men de baseras inte på slumpmässiga urval – och är därför meningslösa rent statistiskt. I Sverige syns det på Sverigedemokraterna, som konsekvent är större i frivilliga mätningar än i de som görs slumpmässigt.

Istället sker undersökningarna på en grupp frivilliga som aktivt söker upp undersökningsföretaget för att de vill svara på frågor mot ersättning. Anledningen är enkel – det är mycket billigare. Det finns en stor okunskap bland allmänhet om hur tillförlitliga undersökningar genomförs, och det är lätt att bygga upp den typen av paneler.

Ja det var väl det vi visste. Sverigedemokraterna är inte på långa vägar så stora som de flesta opinionsundersökningarna visar. Att SD har höga siffror i vissa undersökningar beror helt enkelt på att SD sympatisörerna är tämligen aktiva på att just anmäla sig frivilligt till diverse opinionsundersökningar vilket ger en väldigt snedvriden bild om hur många det är som egentligen sympatiserar med SD.

Vi kan därmed vid kommande opinionsundersökningar om var partisympatierna ligger lugnt räkna bort hälften av de siffror som Sverigedemokraterna där erhåller. Vilket i sin tur betyder att partiet är nere på nivåer som gör dem till ett lindansarparti på runt 4 procent av väljarsympatierna och därmed riskerar att åka ut ur riksdagen vid nästa års val. 

Och då tror vi inte det ens hjälper att Jimmie Åkesson lagom tills valrörelsen drar igång på en dörrknackar turné för att få upp opinionssiffrorna. För vem vid sina sinnens fulla bruk skulle rösta på denne man.


Curt Latinosson för Slutpixlat.