8 aug. 2013

Tidningsdöden drabbar rätt tidning!


Med en storsvulstighet och ett övermod likt ett retat bi så drog Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard igång en tidning med namnet Dispatch International. Här skulle ”sanningarna” om den för Carlqvist och Hedegaard ”hemska” totalitära ideologin Islam dras fram i rampljuset.
  
Till och med SD tyckte så mycket om DI att de till och med skickade ut exemplar gratis till sina medlemmar. Vilket inte var förvånade då DI enbart var en högst rasistisk och islamofob tidning.

Och nu nio månader senare så dog Dispatch International tidningsdöden. Och varför undrar ni säkert?

Ingen ville naturligtvis varken prenumerera på skiten eller ens läsa den.

Dock så har den alltid så munviga Ingrid Carlqvist ett par förklaringar till varför.

”Vårt intryck är att den rädsla som har gripit tag i Sverige kan ha avskräckt folk från att prenumerera på vår papperstidning. Vi har visserligen skickat ut den så diskret som möjligt, men trots det kan många ha fruktat för personliga konsekvenser om brevbäraren eller grannen hade börjat prata.”

Nej Ingrid Carlqvist! Det är inte rädslan som har gripit tag i det svenska folket. Det är det sunda förnuftet som har avgjort saken. Ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle väl ens komma på tanken att prenumerera på en tidning som så ensidigt enbart vräker ur sig sitt hat och sin rasism mot en enskild religion och dess utövare.

Tyvärr så finns ju dock fortfarande nätupplagan kvar av denna vedervärdighet i missriktat hat som DI representerar.

Men man kan inte utan glädje säga att denna gång så drabbade tidningsdöden absolut rätt tidning. Och åker nu DI också på att betala skadestånd för att de på oriktiga grunder sagt upp en tidigare anställd, så lär förhoppningsvis även nätbilagan av DI gå i graven. Pengar är ju något som uppenbarligen saknas i DI-kassan.


Curt Latinosson för Slutpixlat

Resumé