19 sep. 2013

Åkesson låter piskan vina! Långa knivarnas natt åter.Inte utan att man tycker ”lite” synd om alla dessa som nu tvingas ut från SD på grund av SD ledningens nyfunna intresse för den av dem själva införda skådebrödsprocessen som går under namnet, nolltolerans mot rasism.


Åkesson anser helt plötsligt att det blivit allt för många enskilda exempel av SD medlemmar i ledande positioner som så att säga sidsteppar utanför den av ledningen nyfunna moralfilosofin angående om vad som får sägas eller inte.


Så här skrev Åkesson bland annat:

”Jag tvingas tyvärr konstatera att det sammantaget har blivit alldeles för många sådana enskilda exempel och jag är därför angelägen om att en gång för alla klargöra hur jag och partiledningen ser på detta och vad vi avser göra åt problemet. Den som känner sig träffad av eller har problem med dessa skarpa formuleringar bör genast lämna Sverigedemokraterna frivilligt. Det skulle bespara oss en hel del arbete. Den som ändå väljer att stanna kvar, kommer inom kort att bli föremål för personärende och uteslutning.”

Åkesson klargör här att han med sina skarpa formuleringar ämnar dränera partiet på individer som genom verbala uttalanden ibland annat de sociala medierna mer än vanligt låter sin främlingsfientlighet och rasism komma till tals.

Åkesson lär nog få mycket att göra då. För om han nu skall komma tillrätta med alla de SD:are som bryter mot SD-ledningens nya etiska riktlinjer angående vad som får sägas eller inte så får han gräva ett stort dräneringsdike då hans egna SD medlemmar konstant inte kan hålla tungan i styr.

”Den som känner sig träffad av eller har problem med dessa skarpa formuleringar bör genast lämna Sverigedemokraterna frivilligt. Det skulle bespara oss en hel del arbete.”

Att Åkesson nu låter piskan vina och inte enbart utesluter sådana som kommit med mer eller mindre rasistiska uttalanden utan även passar på att rensa ut individer som kritiserat partiledningen tyder ju enbart på att Åkesson i bästa diktatoriska stil följer ett mönster som anammats av alla högerextremistiska partier genom alla tider.

Åkesson och de övriga i de fyras gäng konsoliderar därmed sin makt enligt de långa knivarnas princip.

Förutom Åkesson så ingår följande ledande SD politiker i de fyras gäng, det vill säga de som sitter på den absoluta makten i partiet: Björn Söder, Matthias Karlsson och Richard Jomshof.

Genom att som Åkesson säger, att den som känner sig träffad eller har problem med hans ”skarpa” formuleringar få dem att på frivillig väg lämna partiet, skulle om nu Åkessons nya moralfilosofi angående nolltolerans mot rasism göra att partiets medlemsantal drastiskt skulle minska. Ja det vill säga om alla SD:are nu skulle följa Åkessons uppmaning.

Intressant är att Åkessons ”skarpa formuleringar” nu kommer direkt efter den framgång de rönt i kyrkovalet.

Är det så att detta sporrade Åkesson att ytterligare putsa på partiets yttre polityr för att få dem att likna ett normalt parti? Det går ju inte för sig att som ett parti som SD som så hårt anammar kristna värderingar då ha en massa rasister som bryter mot partiets nya moralfilosofi.

Risken nu är ju uppenbar att Åkesson i sin iver att försöka räta in sig i politikens finrum nu med sin skenhelighet enbart kommer att ytterligare slå än fler sprickor i detta parti redan fyllt av interna stridigheter.

Och de enda som tycks jubla över detta är väl det mer renodlade nazistiska partiet i svensk politik, SvP, då de numer konstant verkar plocka till sig uteslutna, missnöjda eller avhoppade medlemmar från SD då SvP:s fortfarande håller så starkt på sin nazistiska ideologi. Den ideologi som SD ledningen nu försöker sopa under mattan till sina medlemmars stora förtret.

Slutpixlat uppmanar naturligtvis Åkesson att än mer toppstyra partiet då de på detta sätt underminerar sin egen existens. Vi vill se mer uteslutningar Åkesson! Och det naturligtvis i "nolltoleransens namn!"


Raffina Wall för Slutpixlat