8 sep. 2013

Ingrid Carlqvist: ”Svenskarna är hjärntvättade!”


Enligt Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist så är svenskarna hjärntvättade av politiskt korrekta medier och diverse godhetsapostlar!?


Enligt Carlqvist så skulle då drygt 90 procent av svenskarna vara hjärntvättade?


Låt oss då ställa frågan vad det egentligen är, som Ingrid Carlqvist anser vara politiskt korrekta medier.

Vi vet ju att förutom de stora tidningsdrakarna såsom Aftonbladet, Expressen, SvD, DN, så är förmodligen också Sveriges Radio att anses som fruktansvärt politiskt korrekta. Enligt Carlqvist då.

Och om man nu som Carlqvist gör, lever som Alice i underlandet, så måste utan tvekan även följande media att anses som bara sååå politiskt korrekta då de totalt hjärntvättat den svenska befolkningen.

Mattidningen ”Allt om mat”, då de bland annat skrivit om det Thailändska kökets förträfflighet, vilket bara måste vara så gourmetiskt politiskt korrekt.

Modetidningen ”Elle”, då de i ett nummer härförleden visade upp fotsida klänningar från mellanöstern.
Vetenskapstidningen ”Forskning o Framsteg”, skrev bland annat om att havet stiger. Detta om något måste ju bara vara sååå politiskt korrekt då bara påståendet i sig säkert är en politiskt korrekt lögn enbart för att sätta skräck i folk.

Inredningstidningen ”Hus & Hem”, där Ernst Kirchsteiger i en artikel beskriver sitt eget hem. Usch fy vad politiskt korrekt!

Så svenska folk, se upp med de svenska politiskt korrekta medierna, för de vet då sannerligen hur man hjärntvättar folk på bästa politiskt korrekta vis.

Och de godhetsapostlar som enligt Carlqvist bland annat bidrar med denna hjärntvätt är väl förmodligen då också, Mr. Magoo, Kalle Anka, Snurre Sprätt, Hälge, Smurfarna, Kronblom och Katten Felix.

Förövrigt så beskrivs ”Hjärntvätt” så här enligt Wikipedia:

”Hjärntvätt, sociologiskt begrepp, handling som syftar till att förändra en människas personlighet och beteende, eller att genom manipulation framkalla en alternation hos någon.”

Vad Slutpixlat erfar från säker källa, en renommerad psykolog, så är Ingrid Carlqvist arketypen för en alternation. Det vill säga byte av verklighetsuppfattning, eller rättare sagt brist på verklighetsuppfattning. Något som psykologen mer utvecklar så här:

”Begreppet alternation lanserades av sociologerna Peter L. Bergeroch Thomas Luckmann i The Social Construction of Reality (1966). Enligt dem består varje människas verklighetsuppfattning av en begreppsvärld (ett meningsgivande symbolsystem) som är förankrad i den sociala gruppen, s.k. plausibilitetsstrukturer, vilka skapar innebörd i vardagliga händelser och i synen på världen. Framför allt vidmakthålls denna begreppsvärld av språket och umgänget med andra i samma plausibilitetsstruktur.

Vid en kris utmanas plausibilitetsstrukturen eller begreppsvärlden, enligt Berger och Luckmann, och då kan en alternation inträffa. Andra förutsättningar är möte med en annan begreppsvärld eller plausibilitetsstruktur och nihilation av de förra. Vanligen sker alternationer genom att individen avskärmar sig från det som utgör ett hot mot den nya uppfattningen.”

Raffina Wall för Slutpixlat