8 sep. 2013

Har du inget hjärta Åkesson?Den Sverigedemokratiske ledaren Jimmie Åkesson och Integrationsministern Erik Ullenhag (FP) debatterade idag i SVT:s Agenda.

Debattämnet var de Syriska flyktingarna.

Och naturligtvis var Åkesson emot att de Syriska flyktingarna får permanent uppehållstillstånd. SD gillar ju inte flyktingar. Speciellt om de kommer till Sverige.

”Det är inte bra att vi ger uppehållstillstånd till flyktingarna, sade Åkesson”.

Ullenhag kontrade då med:

”Ser du inte på TV, har du inget hjärta?”

Åkesson svarade inte på denna fråga utan började istället tala i siffror/tungomål som bara en Sverigedemokrat kan när frågeställningen blir för problematisk.

Ullenhag frågade då om inte Åkesson hade någon solidaritet med människor på flykt.
Detta ville Åkesson inte heller svara på utan började återigen tala i tungomål igen.

”Vi ska hjälpa flyktingar i närområdet istället genom att skära ned på det internationella biståndet till just flyktingar!? ”

”Tungomålstalande, tungotal eller glossolali innebär att en person i ett religiöst sammanhang uppfattar sig tala på främmande tungomål, det vill säga språk, som personen inte själv sedan tidigare kan, som ett gudomligt inspirerat bönespråk eller budskap till människor som förstår det aktuella språket. För omgivningen kan tungotalet framstå som ett rabblande av obegripliga ord, ofta färgat av den religiösa subkultur personen har sina rötter i.”

Och vi vet ju vilken subkultur Åkesson har sina rötter i. Hans rabblande av obegripliga ord säger väl allt.
 
Curt Latinosson för Slutpixlat